آکاایران: شناسایی علفهای هرز (قاصدک) | آموزش کشاورزی

آکاایران: علف هرز به گروهی از گیاهان که می توانند در حد بالایی از لحاظ کمی و کیفی به محصولات سالانه و دایمی در یک سال خسارت بزنند گفته می شود. به بیان دیگر علف هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین های کشاورزی رشد می کند و با رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می زند.رادامه مطلب زیر با نحوه شناسایی علفهای هرز آشنا خواهید شد.

قاصدک (Dandelion)

  • نوع: گیاه چند ساله پهن برگ
  • اندازه: ۳۰ سانتی متر ارتفاع، ۱۵ تا ۴۰ سانتی متر  پهنای گستردگی
  • محل رشد: باغ و باغچه و چمن، در آفتاب یا سایه
  • ظاهر: رشد این علف هرز بیشتر در محوطه های چمن رایج است، ریشه عمودی قوی ای دارد؛ برگ ها دندانه دار هستند و گل های زرد این گیاه در نهایت به قاصدک تبدیل می شوند.
  • روش کنترل: برای جلوگیری از رشد این گیاه به خاک باغچه تان مالچ اضافه کنید؛ قاصدک را می توانید با دست از خاک بیرون بکشید یا از علف کش برای از بین بردن آن استفاده کنید
.

منبع :