آکاایران: مردان و زنان رفتارهای متفاوتی در رانندگی دارند که توجه به ایمنی در رانندگی و ریسک پذیری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل مختلفی مانند ساختارهای فیزیولوژیک، شرایط فرهنگی و اجتماعی در این تفاوت ها نقش دارند و هریک از این موارد در تبیین علت تفاوت های رانندگی زنان و مردان در جریان تخلف از مقررات و تصادفات موثرند...

مقایسه زنان و مردان

تفاوت های بین مردان و زنان راننده در تصادفات رانندگی در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا ثبت شده است و نشان می دهد که مردان نسبت به زنان در معرض خطر بیشتری قرار دارند. تفاوت های مشابهی در عابران پیاده زن و مرد در محل زندگی یا کار وجود دارد. تبیین این تفاوت ها با توجه به کفایت و میزان مهارت رانندگی مردان و زنان ساده نیست. ریشه آنها را باید در تفاوت های ریشه ای تر و در موارد خاصی از رفتار و عملکرد روان شناسی و فیزیولوژیک مردان و زنان جستجو کرد.
مردان بیش از زنان در خطرند

آکاایران: شواهد گسترده ای وجود دارد که ثابت می کند مردان، به ویژه مردان جوان، در تمامی فرهنگ ها نسبت به زنان رفتارهای پرخطرتری دارند که بیشتر آن را به صورت مستقیم نشان می دهند. این موارد رانندگی ایمن را کاملاً تحت تاثیر قرار می دهد و رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی احتمال میزان تصادف را بالاتر می برد.
میزان انحراف رفتاری و تخطی از قانون به شکل قابل ملاحظه ای در مردان بیشتر از زنان است. این مساله در تخطی از قوانین رانندگی شامل سرعت مجاز، سبقت و رانندگی در حال مستی نمود بیشتری پیدا می کند. همچنین به طور متوسط مردان در بسیاری از موارد، بیش از زنان جویای خطر و هیجان هستند. بنیان این تفاوت سازمان یافته جنسی بیش از آنکه تنها محصول جامعه یا تجربه باشد، پایه های فیزیولوژیک در زنان ومردان دارد.مردان امروز و میراث دیروز

تفاوت های میان دو جنس، در خصوص تمایل خطر پذیری در حال رانندگی، حداقل در قسمتی از آن، با استفاده از دیدگاه روان شناسانه قابل توجیه است. این مساله نشانگر این است که مدارهای عصبی مغز ما با توجه به فرهنگ و جامعه از آن چه در عصر شکار وجود داشت تفاوت شایانی یافته است. جمجمه قرن بیست و یکمی ما در پایه همان ذهن عصر سنگی است و ذهن مردان و زنان در مواردی حیاتی از یکدیگر متفاوت است. مردان عصر حجر رانندگی نمی کردند، اما میراث شکار، تهاجمی بودن و خطرپذیری گذشته آنها، همان مواردی که باعث بقای آنها و هم عصران شان بود، توسط ژن‏های شان به نسل های آینده منتقل شده و هنوز در رانندگی های امروزی نمایان است.
رانندگی و جنسیت

تفاوت شیوه های رانندگی مردان و زنان به حدی است که رانندگان باتجربه می توانند حتی بدون دیدن راننده اتومبیل از فاصله ای زیاد جنسیت او را تشخیص دهند. به عبارت دیگرسبک های رانندگی زنان و مردان تا آنجا متمایز است که می تواند به عنوان معرف جنسیت راننده در نظر گرفته شود.

مردان اغلب سریع، فرز و پرپیچ و خم رانندگی می کنند. آنها از هر فضای خالی استفاده می کنند و به طور دایم در حال تغییر مسیر هستند. در مقابل، زنان آرام، آهسته و مستقیم می رانند. احتیاط و صبر و حوصله از مشخصات رانندگی زنان است. ویژگی هایی که حرص رانندگان مرد را در می آورد و آنها را به عکس العمل وا می دارد، اما ریشه تفاوت شیوه ها یا سبک های رانندگی زنان و مردان در کجاست؟ تمام رانندگان برای دریافت گواهی نامه به کلاس های آموزش رانندگی می روند و امتحان رانندگی می دهند. در این کلاس ها آنها هنجارهای درست رانندگی یا آنچه در زبان جامعه شناسی هنجارهای ایده‏آل گفته می شود را آموزش می بینند و امتحان می‏دهند، اما آنچه در عمل حاکمیت دارد، نه هنجارهای ایده‏آل رانندگی، که هنجارهای واقعی رانندگی است.

رانندگی در بعضی شهرها هنجارهایی دارد که با هنجارهای آموزش داده شده در کلاس های رانندگی تفاوت بسیار دارد. به عنوان مثال در کلاس رانندگی رعایت حق تقدم مبحث مهمی است و آموزشگران مدت زمان طولانی را صرف این مساله می کنند که در هنگام رسیدن به چهارراه و دیدن تابلوی حق تقدم چه باید کرد. همچنین کتاب های آموزش رانندگی تصاویر زیادی کشیده‏اند تا در موارد مختلف مبحث حق تقدم را آموزش دهند، اما همه اینها هنجارهای ایده‏آل رانندگی هستند؛ هنجارهایی که جامعه آرزو دارد رانندگان بر اساس آنها عمل کنند، اما آنچه در خیابان های واقعی حکم‏فرماست این قبیل هنجارها نیست. هنجارهای واقعی نیز مانند هنجارهای ایده‏آل ضمانت اجرا دارند، اما ضمانت اجرای آنها بر خلاف هنجارهای ایده‏آل غیررسمی است. ضمانت اجرای غیررسمی در این مورد به شکل تحقیر، استهزاء و توهین نمود پیدا می‏کند.

فرضیه من این است که شیوه های متفاوت رانندگی زنان شباهت بیشتری به هنجارهای ایده‏آل رانندگی دارد. در این معنی زنان بر اساس الگوهایی رانندگی می کنند که با هنجارهای واقعی رانندگی که از طرف مردان پیگیری می شود تعارض دارد. به همین خاطر زنان نظم رانندگی (نظم مبتنی بر هنجارهای واقعی مردان) را بر هم می ریزند و طبیعی است که از جانب عموم رانندگان مرد به اشکال مختلف توبیخ می شوند. زنان در عمل به مواردی که بر اساس هنجارهای ایده‏آل رانندگی ممنوع است احترام می گذارند. آنها معمولا از سرعت مجاز تجاوز نمی‏کنند، سبقت غیرمجاز نمی‏گیرند، لایی نمی‏کشند، بیش از حد تغییر مسیر نمی‏دهند، ورود ممنوع نمی‏روند، چراغ قرمز را رد نمی‏کنند و دقیقا همین موارد است که حرص مردان را درمی‏آورد و ضمانت های اجرایی غیررسمی را برای آنها به همراه دارد.
زنان و پایبندی به قانون

فکر می کنم این ویژگی رانندگی زنان با اعمال دیگر آنها هماهنگی دارد. به عنوان مثال به طور کلی زنان کمتر مرتکب انحراف اجتماعی می شوند. آمار دزدی و قتل همیشه در میان زن‏ها بسیار کمتر از مردهاست و می دانیم که انحراف در جامعه شناسی کارکردگرا معنایی جز تخطی از هنجارها- غالباً ایده آل- ندارد. بنابراین شاید بتوان زنان را نماد هنجارهای ایده‏آل یا وضعیت آرمانی دانست که جامعه در سر دارد.

به نظر می رسد اگر این فرضیه را بپذیریم در نهایت باید ریشه شیوه متفاوت رانندگی زنان را در وابستگی آنها به جامعه و ارزش ها و هنجارهای ایده‏آل آن بدانیم. به عبارت دیگر از آنجا که زنان بیشتر از مردان به جامعه و امور اجتماعی وابسته‏اند شباهت بیشتری به وضعیت آرمانی جامعه دارند. مباحث زیادی می تواند در حول علت یا دلیل تفاوت وابستگی زنان و مردان به جامعه و امور اجتماعی شکل گیرد. همچنین وابستگی بیشتر زنان به جامعه واستقلال بیشتر مردان از آن تبعات مثبت و منفی زیادی برای هر کدام از این دو گروه دارد که می‏تواند به طور مجزا بررسی گردد. در نهایت آنچنانکه واضح است تفاوت شیوه های رانندگی زنان و مردان امری نسبی است. زنانی هستند که شیوه های رانندگی آنها شباهت زیادی به شیوه های رانندگی مردان دارد و مردانی هستند که به شیوه هایی نزدیک به زنان رانندگی می کنند.

گردآوری: بخش خانواده آکاایران