خصوصیات اعتیاد در زنان

اخیراً افزایش تعداد زنان وابسته به مواد را داشته ایم که در سنین بارداری هستند.

زنان معتاد بیشتر از مردان معتاد بیماری های روانی همراه دارند. که شایع ترین آنها افسردگی عمده است.

زنان معتاد خیلی بیشتر از زنان غیر معتاد مورد سوء استفاده جنسی و روسپی گری قرار می گیرند...

زنان بیشتر از مردان شروع اعتیاد شان را به یک استرس قوی در زندگی شان نسبت می دهند.

مصرف طولانی کوکائین و الکل تخمک گذاری را مهار کرده و سیکل های نا منظم ایجاد می کند لذا حاملگی قابل برنامه ریزی نیست. حاملگی نا خواسته ایجاد می شود و عوارض اعتیاد در این حاملگی ها بیشتر است چون مادر مدتی از حاملگی خود بی خبر است.

زنانی که دردهای پیش از قاعدگی دارند مصرف مواد خود را در این دوره ها بالا می برند.

بعلت عوارض مختلف ( فرهنگی . اجتماعی و... ) زنان تمایل به مصرف به تنهایی دارند.

معمولاً زنان به مراکز درمانی مراجعه نمی کننددر حالی که مردان به راحتی مراجعه کرده و حتی مراجعات آنها مکرر می شود.

در مورد هروئین و سایر مواد مخدر هیچ اثر تراتوژنیکی تا به حال شناخته نشده است

زنان معتاد نسبت به مردان عملکرد ضعیف تری دارند( سلامت جسمانی، روانی، ارتباطی، ثبات اقتصادی،اجتماعی)

زنان معتاد نسبت به سایر زنان بیشتر در معرض مشکلات بارداری و عوارض سیستم زنانگی قرار دارند( آمنوره ناتوانی تخمدان در آزاد کردن تخمک، آتروفی تخمدان، سقط خود به خود، یائسگی زود رس)

زنان معتاد نسبت به مردان مشکلات جسمی بیشتری دارند

بیشتر از سایرین در معرض خطر بیماری های عفونی هستند.( ایدز ، بیمارهای منتقله از راه جنسی)

زنان معتاد در خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات روانی هسستند( ناراحتی خلقی، اقدام به خود کشی، بیماریهای سایکوتیک، اضطراب، اعتماد به نفس پایین ، افسردگی ، کمبود مهارتهای تطابقی )

زنان معتاد در روابط خود با شرکای جنسی غیر فعل تر از مردان معتاد بوده و تمایل بیشتری به طلاق دارند

زنان معتاد بیشتر احساس تنهایی می کنند

نسبت به مردان دوستان کمتری دارند

30 تا 50 درصد زنان معتاد با یک مرد معتاد زندگی می کنند

زنان معتاد از لحاظ اقتصادی ضعیف تر شده و نیاز به حمایت آنها را به مردان وابسته تر میکند و این باعث گسترش فحشا می شود

رفتارهای نامناسب اجتماعی زنان کمتر از مردان است لذا کمتر گرفتار دستگاه قضایی می شوند ولی اگر گرفتار شوند احتمال ترک و مانایی آنها زیاد است

30 در صد زنان معتاد آمریکا برای درمان مراجعه می کنند علت عدم مراجعه آنها عبارت است از :

کمبود منابع مالی

نبودن سرویس های امدادی خدمات رسان مخصوص زنان

عدم حساسیت به مسائل فرهنگی و جنسی در طراحی برنامه ها

ترس از قانون( از دست دادن سرپرستی بچه ها)

مشکل رفت و آمد

تحت پوشش بیمه نبودن مراکز درمانی

بد نامی اجتماعی


بیشترین شیوع اعتیاد زنان در سنین باروری است.

مصرف کوکائین در حاملگی پره اکلامپسی ، ادم ریه ، تشنج ، آریتمی قلبی

مصرف کوکائین و الکل در حاملگی باعث سقط خودبخود ، زایمان زود رس، جنین مرده می گردد

مصرف زیاد مواد مخدر با ایجاد اختلال خواب باعث قطع قاعدگی می شود.

برای همه زنان معتاد باید مشاوره ایدز و آموزش حرفه ای و مهارتها را داشت ( رفع وابستگی به مردها)

درمان نگهدارنده در زنان حامله از اوایل دهه 70 شروع شد.


29.مصرف مواد در مردن 8-4 برابر زنان است ( متوسط 6 برابر) لذا اگر در شهری 000/10 معتاد مرد وجود داشته باشد
انتظار داریم که 1600 نفرزن معتاد نیز وجود داشته باشد
30. % 3-2 از کودکان متولد شده در ایالات متحده آمریکا در رحم در معرض مواد قرار گرفته اند

وضعیت هایی که مادر معتاد با آن روبرو است عبارتند از :


1. فقر 2. تغذیه نامناسب 3. بی خانمانی 4 . بی سرپرستی

5. درگیر شدن در روابط سوء مصرف ( سوء استفاده جنسی و جسمی ، دوره های مسمومیت و محرومیت)

6. فقدان مراقبت های دوران بارداری 7. اختلالات روانی 8. عفونتها ( ایدز، هپاتیت و عفونتهای منتلقه از راه جنسی)

ویرایش وتلخیص:آکاایران

زنان بیشتر از مردان شروع اعتیاد شان را به یک استرس قوی در زندگی شان نسبت می دهند.

مصرف طولانی کوکائین و الکل تخمک گذاری را مهار کرده و سیکل های نا منظم ایجاد می کند لذا حاملگی قابل برنامه ریزی نیست. حاملگی نا خواسته ایجاد می شود و عوارض اعتیاد در این حاملگی ها بیشتر است چون مادر مدتی از حاملگی خود بی خبر است.

زنانی که دردهای پیش از قاعدگی دارند مصرف مواد خود را در این دوره ها بالا می برند.

بعلت عوارض مختلف ( فرهنگی . اجتماعی و... ) زنان تمایل به مصرف به تنهایی دارند.

معمولاً زنان به مراکز درمانی مراجعه نمی کننددر حالی که مردان به راحتی مراجعه کرده و حتی مراجعات آنها مکرر می شود.

در مورد هروئین و سایر مواد مخدر هیچ اثر تراتوژنیکی تا به حال شناخته نشده است

زنان معتاد نسبت به مردان عملکرد ضعیف تری دارند( سلامت جسمانی، روانی، ارتباطی، ثبات اقتصادی،اجتماعی)

زنان معتاد نسبت به سایر زنان بیشتر در معرض مشکلات بارداری و عوارض سیستم زنانگی قرار دارند( آمنوره ناتوانی تخمدان در آزاد کردن تخمک، آتروفی تخمدان، سقط خود به خود، یائسگی زود رس)

زنان معتاد نسبت به مردان مشکلات جسمی بیشتری دارند

بیشتر از سایرین در معرض خطر بیماری های عفونی هستند.( ایدز ، بیمارهای منتقله از راه جنسی)

زنان معتاد در خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات روانی هسستند( ناراحتی خلقی، اقدام به خود کشی، بیماریهای سایکوتیک، اضطراب، اعتماد به نفس پایین ، افسردگی ، کمبود مهارتهای تطابقی )

زنان معتاد در روابط خود با شرکای جنسی غیر فعل تر از مردان معتاد بوده و تمایل بیشتری به طلاق دارند

زنان معتاد بیشتر احساس تنهایی می کنند

نسبت به مردان دوستان کمتری دارند

30 تا 50 درصد زنان معتاد با یک مرد معتاد زندگی می کنند

زنان معتاد از لحاظ اقتصادی ضعیف تر شده و نیاز به حمایت آنها را به مردان وابسته تر میکند و این باعث گسترش فحشا می شود

رفتارهای نامناسب اجتماعی زنان کمتر از مردان است لذا کمتر گرفتار دستگاه قضایی می شوند ولی اگر گرفتار شوند احتمال ترک و مانایی آنها زیاد است

30 در صد زنان معتاد آمریکا برای درمان مراجعه می کنند علت عدم مراجعه آنها عبارت است از :

 

کمبود منابع مالی

نبودن سرویس های امدادی خدمات رسان مخصوص زنان

عدم حساسیت به مسائل فرهنگی و جنسی در طراحی برنامه ها

ترس از قانون( از دست دادن سرپرستی بچه ها)

مشکل رفت و آمد

تحت پوشش بیمه نبودن مراکز درمانی

بد نامی اجتماعی


بیشترین شیوع اعتیاد زنان در سنین باروری است.

مصرف کوکائین در حاملگی پره اکلامپسی ، ادم ریه ، تشنج ، آریتمی قلبی

مصرف کوکائین و الکل در حاملگی باعث سقط خودبخود ، زایمان زود رس، جنین مرده می گردد

مصرف زیاد مواد مخدر با ایجاد اختلال خواب باعث قطع قاعدگی می شود.

برای همه زنان معتاد باید مشاوره ایدز و آموزش حرفه ای و مهارتها را داشت ( رفع وابستگی به مردها)

درمان نگهدارنده در زنان حامله از اوایل دهه 70 شروع شد.


29.مصرف مواد در مردن 8-4 برابر زنان است ( متوسط 6 برابر) لذا اگر در شهری 000/10 معتاد مرد وجود داشته باشد
انتظار داریم که 1600 نفرزن معتاد نیز وجود داشته باشد
30. % 3-2 از کودکان متولد شده در ایالات متحده آمریکا در رحم در معرض مواد قرار گرفته اند

وضعیت هایی که مادر معتاد با آن روبرو است عبارتند از :


1. فقر 2. تغذیه نامناسب 3. بی خانمانی 4 . بی سرپرستی

5. درگیر شدن در روابط سوء مصرف ( سوء استفاده جنسی و جسمی ، دوره های مسمومیت و محرومیت)

6. فقدان مراقبت های دوران بارداری 7. اختلالات روانی 8. عفونتها ( ایدز، هپاتیت و عفونتهای منتلقه از راه جنسی)

ویرایش وتلخیص:آکاایران