مرد ایده آل زنان چه ویژگی هایی دارد

یکی از بارزترین خواسته های انسانی افراد در سراسر دنیا و در جوامع گوناگون برگزیدن همسر و همراه برای تشکیل یک زندگی مشترک است.
زنان و مردان ساکن کره ی خاکی فارغ از جنسیت، رنگ پوست، بینش و اعتقادات و سطح سواد و نیز طبقه ی خود از تمایل به این حقیقت انسانی مستثنی نیستند.
مرجان کاظمی؛ دانشجوی رشته ی حسابداری در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری روز(دی نا)، در خصوص معیارهای انتخاب مردان به عنوان همسر برای زنان گفت: معیارها و خواسته های زنان برای برگزیدن مردان در هنگام تشکیل زندگی مشترک فراخور ویژگی ها و خصوصیات فردی و تربیتی آنان متفاوت است، اما با وجود این تفاوت، آنچه میان همه ی زنان مشترک است، تلاش برای بهره جویی از راه و امکاناتی در جهت برخوداری از زندگی آرام و به دور از تنش، توأم با آسایش خیال و سلامت جسم و روان است...

بهروز کریمی، یکی دیگر از دانشجویان حاضر در گفتگو گفت: بی تردید، عوامل بیرونی و خارجی متعدد و زیادی نیز در شکل گیری باورها و معیارهای انتخاب شریک در طول زندگی مؤثر هستند که نباید آنان را از نظر دور داشت.
عاطفه محمدی، کارشناس روان شناسی بالینی در گفتگو با گروه جامعه آژانس خبری روز(دی نا)، در خصوص موضوع مورد بحث گفت: بررسی معیارها و ایده آل های زنان جوامع و کشورهای مختلف در باره ی شیوه ی همسرگزینی زمانی از استاندارهای مطلوب و نزدیک به واقعیت برخوردار است که سن، میزان شعور، بلوغ فکری و آمادگی زنان برای تشکیل زندگی مشترک در سطح رضایت بخش قرار داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: هنگامی که خانواده ها با باورهای سنتی و دور از ملزومات زندگی در دنیای امروز از دختران کم سن و سال خود می خواهند تا با یکی از خواستگاران خود ازدواج نمایند و این در حالی است که دختر آن خانواده نه تنها آمادگی برای انتخاب و شروع زندگی مستقل را دارا نیست، بلکه انگیزه ای برای این امر ندارد و چرایی و چگونگی این کار را آگاهانه بر نمی گزیند.
محمدی خاطرنشان کرد: با وجود نیاز به ابزارها و ملزومات این امر، چنانچه میزان بالایی از زنان را در سطح مطلوب آمادگی لازم از نظر جسمی و روانی برای ازدواج بدانیم، توجه به این موضوع ضروری است که زنان اغلب مردانی را برای زندگی مشترک برمی گزینند که به امنیت روانی آنان کمک شایان توجهی نمایند و در صورت نیاز بی دخالت دیگران با مشورت زنان خود و در هنگام لزوم مشاوره با افرادی بدون غرض مانند مشاوران رابطه و خانواده برای زندگی تصمیم گیری کنند و هرگز همسران خود را در امور مهم زندگی به حاشیه نرانند و شخصیت آنان را مستقل، قابل احترام و برخوردار از حقوق انسانی محسوب نمایند و این اصل را نه تنها به عنوان یک باور بلکه به صورتی عملی و اجرایی نشان دهند.
محمدی گفت: اگرچه برخی از زنان با توجه بیشتر به مسائل مادی و ظاهری زندگی، ملاک و معیار خود را برای انتخاب همسر ثروت، مدارک تحصیلی و طبقه و همچنین وضعیت خانوادگی آنان نام می برند، با این حال این زنان در قیاس با زنانی که مسائل پایدار، اثرگذار و ماندگار شخصیتی و رفتاری مردان برخوردار از سلامت روانی و فکری را معیار خود می دانند بسیار قلیل بوده و در خصوص تغییر نگرش زنان دسته ی اول باید به اطلاع رسانی و شفاف سازی فرجام زندگی زنان با الگوهای مذکور همسر گزینی به اصلاح باورها و عقاید آنان پرداخت تا زنان و مردان و کودکان در کشورهای مختلف در دنیایی بهتر زندگی کنند.
وی افزود: عموم زنان به سلامت روانی خانواده بیش از هرچیز دیگر اهمیت می دهند و از منظر انتخاب صحیح همسر به این هدف نیل خواهند کرد، لذا زنان در اغلب موارد پس از خودشناسی درباره ی انتخاب همسر تصمیم گیری می کنند.
کارشناس روان شناسی بالینی، با جداسازی زنانی که از روی اجبار و یا به دلیل مشکلات مالی و یا معذورات خانوادگی بی بهره از حق انتخاب ازدواج می کنند، از زنانی که آگاهانه و خودخواسته تصمیم به ازدواج می گیرند اظهار کرد: عزم و اراده ی زنان برای تشکیل زندگی مشترک موضوعی بسیار مهم است که نمی توان به آسانی آن را نادیده گرفت.
بیژن زندی، مددکار اجتماعی در خصوص ویژگی های مردان ایده آل زنان گفت: برخورداری از سلامت رفتاری و ثبات شخصیت مردان برای زنان یکی از ملاک ها و معیارهای بسیار مهم است.
وی در ادامه تصریح کرد: زنان، از مردان می خواهند تا پناهگاه و تکیه گاهی امن برای آنان در طول زندگی باشند و این امر فارغ از استقلال اقتصادی زنان در بین اکثر آنان عمومیت دارد، چرا که دیگر در دنیای امروز تأمین مالی خانواده امری تنها مربوط به مردان نیست و زنان به خوبی مردان می توانند از عهده ی مخارج زندگی برآیند.
زندی، مردان ایده آل زنان را مردانی راست گو و صادق برشمرد و افزود: زنان مردان لاف زن و پرمدعا را به عنوان همسرانی مطمئن و قابل اطمینان نمی دانند و نیز مردان بی اراده و دهن بین، دمدمی مزاج و راحت طلب و تن پرور نمی توانند از جذابیت های شخصیتی برای جلب نظر زنان امروز برای ازدواج بهره داشته باشند.
محمدی؛ معیارهای زنان امروز را در بسیاری از موارد جدا از زنان سنتی و متعلق به نسل های گذشته ندانست و اظهار کرد: مردان گوشه گیر و منزوی، رنجور، بدبین، شکاک و وسواسی نمی توانند در طول زندگی مشترک نقش سازنده و مثبتی را ایفا کنند و بالعکس، زنان، همسرانی مثبت اندیش، اجتماعی، خونگرم را ترجیح می دهند که با رفتاری توأم با احترام متقابل فضای خانه و روابط خانوادگی را به محیطی قابل اتکا و فضایی دوستانه تبدیل کنند.
زندی در پایان گفتگو، مردانی که از بروز تنش های شخصیتی و تغییرات دائمی در تصمیم گیری ها به دور باشند را مردانی خوش اقبال تر برای انتخاب زنان برای ازدواج دانست و افزود: موارد فوق الذکر زمانی میسر و ممکن است که مردان و زنان پیش از ازدواج زمان کافی برای برخورداری از شناخت نسبی از یکدیگر را بیابند.

ویرایش وتلخیص:آکاایران

بهروز کریمی، یکی دیگر از دانشجویان حاضر در گفتگو گفت: بی تردید، عوامل بیرونی و خارجی متعدد و زیادی نیز در شکل گیری باورها و معیارهای انتخاب شریک در طول زندگی مؤثر هستند که نباید آنان را از نظر دور داشت.
عاطفه محمدی، کارشناس روان شناسی بالینی در گفتگو با گروه جامعه آژانس خبری روز(دی نا)، در خصوص موضوع مورد بحث گفت: بررسی معیارها و ایده آل های زنان جوامع و کشورهای مختلف در باره ی شیوه ی همسرگزینی زمانی از استاندارهای مطلوب و نزدیک به واقعیت برخوردار است که سن، میزان شعور، بلوغ فکری و آمادگی زنان برای تشکیل زندگی مشترک در سطح رضایت بخش قرار داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: هنگامی که خانواده ها با باورهای سنتی و دور از ملزومات زندگی در دنیای امروز از دختران کم سن و سال خود می خواهند تا با یکی از خواستگاران خود ازدواج نمایند و این در حالی است که دختر آن خانواده نه تنها آمادگی برای انتخاب و شروع زندگی مستقل را دارا نیست، بلکه انگیزه ای برای این امر ندارد و چرایی و چگونگی این کار را آگاهانه بر نمی گزیند.
محمدی خاطرنشان کرد: با وجود نیاز به ابزارها و ملزومات این امر، چنانچه میزان بالایی از زنان را در سطح مطلوب آمادگی لازم از نظر جسمی و روانی برای ازدواج بدانیم، توجه به این موضوع ضروری است که زنان اغلب مردانی را برای زندگی مشترک برمی گزینند که به امنیت روانی آنان کمک شایان توجهی نمایند و در صورت نیاز بی دخالت دیگران با مشورت زنان خود و در هنگام لزوم مشاوره با افرادی بدون غرض مانند مشاوران رابطه و خانواده برای زندگی تصمیم گیری کنند و هرگز همسران خود را در امور مهم زندگی به حاشیه نرانند و شخصیت آنان را مستقل، قابل احترام و برخوردار از حقوق انسانی محسوب نمایند و این اصل را نه تنها به عنوان یک باور بلکه به صورتی عملی و اجرایی نشان دهند.
محمدی گفت: اگرچه برخی از زنان با توجه بیشتر به مسائل مادی و ظاهری زندگی، ملاک و معیار خود را برای انتخاب همسر ثروت، مدارک تحصیلی و طبقه و همچنین وضعیت خانوادگی آنان نام می برند، با این حال این زنان در قیاس با زنانی که مسائل پایدار، اثرگذار و ماندگار شخصیتی و رفتاری مردان برخوردار از سلامت روانی و فکری را معیار خود می دانند بسیار قلیل بوده و در خصوص تغییر نگرش زنان دسته ی اول باید به اطلاع رسانی و شفاف سازی فرجام زندگی زنان با الگوهای مذکور همسر گزینی به اصلاح باورها و عقاید آنان پرداخت تا زنان و مردان و کودکان در کشورهای مختلف در دنیایی بهتر زندگی کنند.
وی افزود: عموم زنان به سلامت روانی خانواده بیش از هرچیز دیگر اهمیت می دهند و از منظر انتخاب صحیح همسر به این هدف نیل خواهند کرد، لذا زنان در اغلب موارد پس از خودشناسی درباره ی انتخاب همسر تصمیم گیری می کنند.
کارشناس روان شناسی بالینی، با جداسازی زنانی که از روی اجبار و یا به دلیل مشکلات مالی و یا معذورات خانوادگی بی بهره از حق انتخاب ازدواج می کنند، از زنانی که آگاهانه و خودخواسته تصمیم به ازدواج می گیرند اظهار کرد: عزم و اراده ی زنان برای تشکیل زندگی مشترک موضوعی بسیار مهم است که نمی توان به آسانی آن را نادیده گرفت.
بیژن زندی، مددکار اجتماعی در خصوص ویژگی های مردان ایده آل زنان گفت: برخورداری از سلامت رفتاری و ثبات شخصیت مردان برای زنان یکی از ملاک ها و معیارهای بسیار مهم است.
وی در ادامه تصریح کرد: زنان، از مردان می خواهند تا پناهگاه و تکیه گاهی امن برای آنان در طول زندگی باشند و این امر فارغ از استقلال اقتصادی زنان در بین اکثر آنان عمومیت دارد، چرا که دیگر در دنیای امروز تأمین مالی خانواده امری تنها مربوط به مردان نیست و زنان به خوبی مردان می توانند از عهده ی مخارج زندگی برآیند.
زندی، مردان ایده آل زنان را مردانی راست گو و صادق برشمرد و افزود: زنان مردان لاف زن و پرمدعا را به عنوان همسرانی مطمئن و قابل اطمینان نمی دانند و نیز مردان بی اراده و دهن بین، دمدمی مزاج و راحت طلب و تن پرور نمی توانند از جذابیت های شخصیتی برای جلب نظر زنان امروز برای ازدواج بهره داشته باشند.
محمدی؛ معیارهای زنان امروز را در بسیاری از موارد جدا از زنان سنتی و متعلق به نسل های گذشته ندانست و اظهار کرد: مردان گوشه گیر و منزوی، رنجور، بدبین، شکاک و وسواسی نمی توانند در طول زندگی مشترک نقش سازنده و مثبتی را ایفا کنند و بالعکس، زنان، همسرانی مثبت اندیش، اجتماعی، خونگرم را ترجیح می دهند که با رفتاری توأم با احترام متقابل فضای خانه و روابط خانوادگی را به محیطی قابل اتکا و فضایی دوستانه تبدیل کنند.
زندی در پایان گفتگو، مردانی که از بروز تنش های شخصیتی و تغییرات دائمی در تصمیم گیری ها به دور باشند را مردانی خوش اقبال تر برای انتخاب زنان برای ازدواج دانست و افزود: موارد فوق الذکر زمانی میسر و ممکن است که مردان و زنان پیش از ازدواج زمان کافی برای برخورداری از شناخت نسبی از یکدیگر را بیابند.

ویرایش وتلخیص:آکاایران