کسانی که زیبایی را در سادگی و خنده می بینند، کسانی که دوست دارند مدت ها به چیزی خیره شوند و از آنها کمال لذت را ببرند، همچنین کسانی که همیشه شوخ هستند و دوست دارند دیگران را بخندانند، آنها کسانی هستند که از لحظه لخظه ی عمر خود نهایت استفاده را می کنند.
شترمرغ ها همیشه حسرت پرواز گنجشک ها را دارند.حدود 160کیلو وزن دارند و روزانه چندین کیلو غذا می خورند و هرچه بزرگ تر می شوند رونق کشتارگاه بالا می رود ولی کسی به خوردن گنجشک طمع ندارد.شوخ طبعی یعنی سادگی پرواز و رهایی ساده از تعلق و وابستگی ها.شوخ طبعی قابل یادگیری نیست.یک کوشش بیهوده برای نمک ریزی و لودگی نیست، بلکه یک جوشش است.بخاری از سوزاندن بزرگ نمایی های دنیا،زیاده خواهی ها و خودخواهی های بشر برمی خیزد.لازم نیست مزه بریزی و در دل نیتی بدمزه داشته باشید.لازم نیست همیشه بخندیم،شوخ طبعی خنده دار نیست بلکه خندیدن به خنده های گریه دار است. بیایید باهم بخندیم نه اینکه به هم بخندیم.
زندگی امروز همه چیز ما را غارت کرده و فرصت ها را برای ما محدود ساخته است ،آرزوهای ما را طولانی و دراز ساخته است.در این رقابت سخت و ناهموار شما را به جدیت و برنامه ریزی و محاسبه و تمرکز دعوت می کنند.جایی برای شوخی نیست.سرت را بجنبانی باختی.باید جدی باشی وقت طلاست.و ناگهان اتفاقی می افتد و تلخی همه تلاش هایت رونمایی می شود.فکرکردید می گویم کار و تلاش بی فایده است؟اصلا و ابدا این طور نیست.شما در فرایند تلاش هایتان بدجوری عمل می کنید ریشه های درخت فقط رو به جلو رشد نمی کنند.یک ریشه شاخه های زیاد و شعبه های بسیاری دارد.لازم نیست تا اعماق زمین فرو رود آنجا هوایی نیست مهم آن است که انرژی و غذای طبیعت را به پیکره ی درخت برسانند اما ما آدمها رگ و ریشه های خود را از دیگران منقطع می کنیم.در محاسبات خود به این نتیجه می رسیم که اگر خودمحور و تک بعدی عمل کنیم بهتر به هدف می رسیم.نه،نه،نه،این طور نیست طبع شما طبع خشکی است،شوخ طبعی یعنی کسی که ریشه هایش راحت و آسان از اطرافش جوانه زند.از لاک خود بیرون آمدن همواره با ترس همراه است اما بزرگترین گناه ترس است.
شوخ طبعی شما را به پاک بازی دعوت نمی کند.بلکه شجاعت می خواهد و حکمت و اندیشه خردمندانه که شما خود را یکی ندانید.ناخن هایت را تر کنی و زیر باران بروی.می گویند مولا امیرالمومنین(ع) شوخ طبعترین مردان زمان بودند و یکی از بهانه های پوچ سران عرب آن زمان هم برای غضب حکومت همین مسئله بوده است شوخ طبع به معنای آن که هر که در حضورش حاضر شود روحیه ی متعالی بگیرد.
اما این که شوخ طبعی چیست،خیلی مهم است تا آن را با هتک حرمت اشخاص و الفاظ سبک و توهین آمیز اشتباه نکنیم.
-حوادث و اتفاقات مشابه را استادانه به هم پیوند دهید.
-از مجاورت دو پدیده یا مشابهت آن ها با هم و تضاد بین پدیده ها می توان شوخ طبعی ایجاد کرد.
-کسی را مسخره نکنیم بلکه آیینه شفاف رفتار بد وی باشیم تا وقتی خودش را درمان می نگرد واداربه خنده شود.بدون آن که خودمان بخندیم.
-از قصه ها و ضرب المثل ها وحکایات شیرین در گفته ها و نوشته هایتان استفاده کنید.
-قصدتان صرفا خنداندن نباشد بلکه کشف حقیقت و واقعیت باشد.

-برنامه کودک و کارتون نگاه کنید و از آن لذت ببرید.
-به دنبال سادگی و خصوصیات زیبای انسان ها باشید.
-از تعارفات اضافی و تکیه کلام های متداول و تکراری بپرهیزید.
-موقعیت سنج باشید و جایگاه هر انسانی را محترم شمارید و از هوش خود استفاده کنید.
-شوخ طبعی مرحله ی دوم ارتباط است.
-زندگی را زیاد جدی نگیرید به راحتی زندگی کنید.

-تکیه کلام های دیگران را به خودشان پس دهید.
-بعضی از جوک ها را به ضرب المثل تبدیل کنید.
-از گرفتاری های خود کم کنید اول خودتان شوخ طبع وجود خودتان باشید بعد دیگران.
-از روش های خودتان استفاده کنید شما نوع خاصی شوخ طبع هستید و سعی نکنید از دیگران تقلید کنید.
-هرچه با دیگران صمیمی تر و صادق تر باشید از ارتباطات شوخ طبع گونه همدیگر بیشتر لذت می برید.شوخ طبعی اوج اطمینان طرفین است.
میان شوخ طبعی و خنداندن دیگران تفاوت بزرگی وجود دارد.شوخ طبعی زمانی مصداق دارد که وقتی لطیفه ای می شنوید به آن واکنش نشان دهید اما این لزوما از شما فردی بذله گو نمی سازد.تعریف کردن لطیفه های خنده دار به ویژگی های پیچیده ی بیشتری احتیاج دارد. از جمله این ویژگی ها می توان به انعطاف پذیری، بلوغ اجتماعی، هوش،همدلی فراوان،و البته شوخ طبعی اشاره کرد.
آزمون
با تکمیل پرسشنامه زیر ببینید این توانایی را دارید که دیگران را بخندانید یا نه با دو گزینه درست و غلط پاسخ دهید.
1-من بیشتر برون گرا هستم تا درون گرا.
2-گاهی اوقات در آیینه ادا در می آورم.
3-در فیلم های دلقک بازی حرکت کند فیلم را به حرکت تند ترجیح می دهم.
4-وقتی درباره ام لطیفه می گویند ناراحت می شود.
5-اغلب عکس های من واقعیت زندگی ام را نشان نمی دهند.
6-من لطیفه های فراوانی بلدم.
7-در باغ وحش دیدن شیرها و پلنگ ها را به میمون ها و شام پانزه ها ترجیح می دهم.
8-به لحاظ اجتماعی باز و گشوده هستم.
9-از این که با آواز خواندن و یا لطیفه گفتن دیگران را سرگرم کنم لذت می برم.
10-کاغذی را خط خطی کنید و بعد ببینید توضیحاتی که در ادامه مطلب در مورد این سوال آمده درباره شما چه می گوید.
محاسبه امتیازات
در ازای هر جوابتان که با جواب های زیر یکی است یک امتیاز به خودتان بدهید. در جواب سوال شماره10 اگر خط هایی که کشیده اید منحنی هستند،یک امتیاز دیگر برای خودتان درنظر بگیرید.
1-درست
2-درست
3-غلط
4-غلط
5-غلط
6-درست
7-غلط
8-درست
9-درست
امتیاز 10-8 :از شوخ طبعی خود راضی هستید و می توانید دیگران را بخندانید.
امتیازی7-4:از توانایی متوسطی برای خندان دیگران برخوردارید.
امتیاز3-0:خودتان را بیش از اندازه جدی می گیرید شاید دوست ندارید در کانون توجه قرار بگیرید سعی کنید کمی راحت تر با مسایل برخورد کنید.
نکته:بدون توجه به این که چه امتیازی آورده اید،بدانید که شوخ طبعی تان با تمرین بیشتر می شود سعی کنید در طول روز جنبه های روشن مسایل را بیشتر ببینید.
توضیحات
جواب های درست در این پرسشنامه با توجه به جواب هایی که اغلب افراد شوخ طبع می دهند انتخاب شده اند در ادامه مطلب درباره هریک از پاسخ ها نظراتی ارایه داده ایم.
1-درست.شوخ طبعی تجربه ای به لحاظ اجتماعی اشتراکی است که کسی که به دیگران توجه داشته باشد معمولا از شوخ طبعی برخوردار است این یکی از ویژگی های ضروری کسی است که لطیفه می گوید.
2-درست.اگر بتوانید سرحال و شاداب باشید و خود را به شکلی ببینید که دیگران می بینند،می توانید درباره خود منصف باشید.این خصوصیت مهمی است که می تواند در شوخ طبعی موثر باشد.
3-غلط.فیلم با حرکت آهسته به جنبه های زیبایی و علمی توجه دارد، اما فیلم با حرکت سریع تولید خنده می کند.
4-غلط.قبول کردن تضادهای خود رابطه زیادی با شوخ طبعی دارد.
5-غلط.اشخاصی که افکار منصفانه خود را رو می کنند اغلب فاقد انعطاف هستند،خودشان را بیش از اندازه جدی می گیرند،و شوخ طبعی محدودی دارند.
6-درست.کسانی که می توانند داستان های خنده دار بگویند معمولا می توانند لطیفه های متعددی را به یاد آورند.
7-غلط.میان انسان ها و میمون ها شباهت بیشتری وجود دارد میان تا میان انسان ها و شیرها و پلنگ ها.اشخاصی که به میمون ها علاقه مندند اغلب شوخ طبعی بیشتری دارند.
8-درست.باز و گشوده بودن،یکی از ویژگی های لطیفه گوهاست.
9-درست.میل به سرگرم کردن دیگران نشانه آن است که می خواهید مورد تحسین آن ها قرار بگیرید.
10-خطوط منحنی شکل نشانه شخصیت با انعطاف و خطوط راست و مستقیم و زاویه دار نشانه شخصیت بی انعطاف است.

منبع : pardad.ir