بهترین دوست او باشیم ! 
 
پیش نهادها و نکات مهم برای والدین ، در رابطه با دوستی ها در دوره نوجوانی :
- هر چه والدین رابطه صمیمانه تری با فرزندان خود داشته باشند، در دوره ی نوجوانی مشکلات کم تری در ارتباط با همسالان و دوستان نوجوان خود خواهند داشت.
- بهتر است در دوره ی نوجوانی ، رابطه ی اولیاء و نوجوان رابطه ی عمودی و آمرانه نباشد... 

رابطه دوستانه و افقی و احترام قائل شدن برای آرا و افکار نوجوان و مشورت کردن با او، هم به رشد استقلال عاطفی و اعتماد به نفس نوجوان کمک می کند و هم او را کمتر در مقابل والدین قرار می دهد.
- در دوره ی نوجوانی ضمن دادن آزادی کافی به نوجوانان ، ضروری است نوعی نظارت غیرمستقیم نیز بر آنها اعمال شود.
- در صورتی که نوجوانی از محبت مادرانه و پدرانه کافی برخوردار نباشد بیش تر احتمال دارد که در این دوره در دام دوستان ناباب و انواع باندهای منحرف و بزهکار بیفتد.
- پیشنهاد می شود که در این دوره والدین فرصت هایی را برای با هم گذراندن اوقات خود با فرزند نوجوانشان در بیرون از خانواده برنامه ریزی نمایند.
- باید به نوجوان کمک کرد تا برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
- پیشنهاد می شود که به نوجوانان ، ملاک های مهم در دوست یابی و به ویژه آثار سوء و خطرهایی را که دوستان ناباب ممکن است برای انسان داشته باشند، با زبانی صمیمی آموزش داد و آنها را در این کار یاری کرد.
- ضروری است که برای دوستان فرزند خود احترام قائل شده، از انتقاد بیش از حد یا هر گونه افراط و تفریط در این امر پرهیز کرد. 

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران