آکاآپ: در کل دنیا 4 تیپ شخصیتی وجوددارد کـه در این مقاله از مجموعه مقالات روانشناسی آکا با انواع آن آشنا خواهید شد. برای مطالعه خصوصیات رفتادی این 4 گروه در ادامه مطلب با آکا همراه باشید.

حیدر سلیمانی پور در سمینار تکنیک هاي‌ سخنوری و رفتارشناسی گفت: چرا عده اي از افراد دیر تصمیم میگیرند، چرا عده اي از افراد خروجی هاي‌ مورد نظر را ندارند؟ چرا عده اي از افراد تفویض اختیار نمیکنند؟ و چرا عده اي از افراد دلير هستند و ریسک می‌کنند و برخی نیستند؟

وی افزود: افراد در کل دنیا بـه ۴ تیپ DISC تقسیم می‌شوند کـه هر کدام از این تیپ ها رفتارهای خاص خودرا دارند.

این رفتارشناس اظهار کرد:

شخصیت نوع D ویژگی هاي‌ عمومی چون خودمحوری، سریع الفکر، رک بودن، جاه طلبی، منطقی بودن، قاطعیت، اراده، ماجراجویی، پیشرو بودن، استقلال، رقابت پذیری، پاسخگویی، خاطرجمعی بـه خود و خطرپذیری دارند.

افراد دارای شخصیت نوع D همچنین خودمحور، رک، آماده بـه خطر، و ریسک پذیر، نتیجه از همه ی چیز برایشان مهم تر اسـت، قوی و توانا هستند، سریع تصمیم گیری می‌کنند، از حل مسائل، اتمام کار، چالش و رقابت لذت میبرند، کاملا بی پرده صحبت میکنند، علاقه مند بـه ریسک پذیری، بـه چالش کشیدن وضعیت و شکستن قوانین هستند.

 افراد با D بالا «High D» بـه اسانی خشمگین می‌شوند، بـه سرعت حوصله شان سر می‌رود و اعتماد بـه نفس بالایی دارند.

 

چند تیپ شخصیتی در دنیا وجود دارد

 

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط بیان کرد:

تیپ S یا Steadiness با رنگ سبز ویژگی هاي‌ عمومی چون صبوری، وفاداری، خشنودی، متعادل، مقاوم در برابر تغییر، قابل پیشبینی، آسان، خونگرم، سنجیده، آرام، تودار، بامحبت، خوش برخورد و احساسی اسـت.

افراد با S بالا ارتباط و پیشرفت تدریجی برایشان اهمیت دارد، وفادار هستند، دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند، صبور و متفکر و شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکایی هستند، هدفشان کمک بـه دیگران اسـت، دور از چشم دیگران کار میکنند، بـه کندی تغییر میکنند.

ویژگی هاي‌ عمومی تیپ I یا Influence «تاثیرگذاری» معاشرتی، بخشنده، قانع کننده، باوقار، با حسن نیت، شفاهی، تاثیر گذار، دوست داشتنی، اهل صحبت، اجتماعی، شاد و سرزنده هستند.

این رفتارشناس با اشاره بـه اهمیت تسلط بر رفتار بیان کرد: افراد با I بالا بـه روابط و مردم اهمیت میدهند، مردم دار هستند، خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند. در قانع کردن مردم موفق هستند و بـه تیم اهمیت میدهند.

 ویژگی هاي‌ عمومی تیپ C یا Conscientious «وظیفه شناسی» حساس، کمالگرا، دقیق، جاافتاده، نظام مند، حقیقت جو، محافظه کار، ارزیابی گر، سنتی، آداب دان، دارای استانداردهای بالا، سیستمی، قابل اعتماد و تحلیل گر اسـت.

برونگرایان بیشتر شخصیت D و I و درونگرایان S و C دارند. تیپ هاي‌ I و S مردم محور و احساسی و D و C کارمحور و منطقی هستند.

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط عنوان کرد:

منطق I خنده، منطق D خودمحوری و تسلط، منطق S صبر و مهربانی و منطق C ریزبینی اسـت.