آیا شما به راحتی دوست پیدا می کنید؟

 
,????? ????

۱) یکی از همکلاسی هایتان دقیقا لباسی مثل لباس شما می خرد. آیا شما:
ـ او را به خاطر سلیقه اش تحسین می کنید.
ـ به او می گویید که نباید آن را برای مدرسه بپوشد چون اول شما آن را خریده اید.
ـ اگر قصد تقلید از شما را دارد، از او می خواهید منصرف شود.
۲) یکی از دوستانتان به طور اتفاقی کتاب مورد علاقه شما را پاره می کند. آیا شما:
ـ در عوض یکی از کتابهای او را پاره می کنید.
ـ به او می گویید اشکالی ندارد، می دانید که فقط اتفاقی بود.
ـ از دوستی با او اجتناب می کنید تا عین آن کتاب را برایتان بخرد.
۳) در کلاس نقاشی کسی که کنار شما نشسته است نقاشی خیلی قشنگی کشیده است . آیا شما:
ـ او را عزیز دردانه معلم صدا می زنید.
ـ به او می گویید که فکر می کنید کارش خارق العاده است .
ـ وقتی حواسش نیست سعی می کنید نقاشی او را خراب کنید.
۴) شخص جدیدی اواسط ترم وارد کلاس شما می شود. آیا شما:
ـ به دوستانتان می گویید که به او بی محلی کنند. خوب ، برای این که او فرد جدیدی است ؟
ـ قبل از این که جایی برای نشستن پیدا کند با او دوست می شوید.
ـ در صورتی که او اول شروع به صحبت کند با او حرف می زنید.
۵) یکی از دوستانتان کفش های نامناسبی پوشیده است . آیا شما:
ـ به روی خود نمی آورید، این گونه مسایل برای شما اهمیت ندارد.
ـ در مقابل دوستان دیگرتان به او می گویید که خیلی کج سلیقه است .
ـ به او می گویید که کفش های قدیمی او را بیشتر ترجیح می دهید.
۶) دوست صمیمی تان می خواهد با یکی دیگر از همکلاسی هایتان دوست شود. آیا شما:
ـ شر او را از دوستتان باز می کنید؟ به هر حال دوستتان نباید با کس دیگری دوست شود، قبل ازاین که شما با او دوست شده باشید.
ـ شروع می کنید به تمسخر و خندیدن به آن شخص .
ـ شما هم از دوستی با یک فرد جدید اظهار علاقه می کنید.
۷) لطیفه ای را تعریف می کنید و یکی از دوستانتان متوجه آن نمی شود. آیا شما:
ـ برای این که خجالت نکشد وقتی کسی کنارتان نیست ، برایش توضیح می دهید.
ـ ترجیح می دهید دیگر برای او لطیفه ای تعریف نکنید.
ـ شروع می کنید به ایراد گرفتن از این که چرا اینقدر دیر متوجه مطلب می شود.
۸) جمعی از دوستانتان یکی از همکلاسی هایتان را دوست ندارند و تصمیم به او بی محلی کنند. آیاشما:
ـ به آنها می پیوندید و شروع به غیبت از او می کنید.
ـ با او صحبت نمی کنید ولی در آخر روز به او می فهمانید که منظوری از این کار نداشته اید.
ـ واهمه ای ندارید از این که دوستانتان بدانند شما هنوز به او علاقه مندید.
۹) متوجه می شوید که یکی از دوستانتان پس از کلاس ورزش بوی عرق می دهد. آیا شما:
ـ با صدای بلند می گویید چه بوی ناخوشایندی .
ـ با او به آرامی صحبت می کنید و راهی به او پیشنهاد می کنید.
ـ از او دوری می کنید تا زمانی که مشکلش را حل کند.
۱۰) یکی از همکلاسی هایتان خیلی خجالتی است . آیا شما:
ـ او را به جمع خود دعوت می کنید و از او می خواهید به شما ملحق شود.
ـ او را به حال خود می گذارید، چون شما به اندازه کافی دوست دارید.
ـ او را برای این که بی دست و پاست و حوصله تان را سر می برد مسخره می کنید.
● پاسخ
▪ دوست ایده آل ۱۰-۱۵
شما دوستان زیادی دارید آنقدر که گاهی اسم آنها را نیز فراموش می کنید. شما مهربان هستید، به دوستانتان کمک می کنید و برای دوستی با کسی که فکر می کنید خجالتی است پیشقدم می شوید.
زورگویی و قلدری را بد می دانید و از این که ببینید دیگران اذیت می شوند و رنج می برند متنفرید. اگرببینید سر به سر کسی می گذارند بهتر است رک باشید و توی خودتان نگه ندارید.
▪ دوست سختگیر ۱۶-۲۳
شما دوستان زیادی دارید ولی برای همه آنها بهترین دوست محسوب نمی شوید. فکر می کنیدارزشش را دارد که به خاطر چند لحظه شادی و خندیدن به کسی او را برنجانید و احساسات او راجریحه دار کنید؟
اگر کسی در کلاستان فرد گوشه گیری است و مورد آزار قرار گرفته از دیگران تقلید نکنید و به دنبال آنهااو را دست نیاندازید. سعی کنید فقط خودتان باشید.
▪ زورگو ۲۴-۳۰
حتما تا به حال پی برده اید که گاهی مردم ، اطراف شما احساس راحتی نمی کنند. درباره نحوه برخوردتان با دیگران فکر کنید. شاید متوجه این نشده باشید ولی مثل یک زورگو (قلدر) عمل کرده اید.اگر تا به حال سر به سرتان گذاشته باشند، از درون می دانید که چقدر ناراحت کننده می تواند باشد. پس دست به کار شوید، موارد زیر را بخوانید و رویه خود را عوض کنید.
شما درک کرده اید که این رفتار شایسته شما نبوده است پس چه جوری باید آن را تغییر داد؟
به رفتار خود توجه کنید. ممکن است به نظر عجیب برسد ولی نحوه صحبت کردن شما با مردم وبرخوردتان به طور شگفت آورری روی مردم اثر دارد. اگر این را کار پر دردسر می دانید چرا از یک دوست خوب کمک نمی گیرید؟
قبل از این که حرفی بزنید و یا کاری انجام دهید که ممکن است کسی را برنجانید خوب به آن فکرکنید. در ذهن خود تا ۱۰ بشمارید یا خود را جای آن شخص قرار دهید. آیا این کار شما را ناراحت می کرد؟
و اگر عوض کردن رفتارتان برایتان مشکل است ، جا نزنید درباره آن با والدین یا هرکس که با آن راحت هستید صحبت کنید و از او کمک بخواهید.
 
منبع : مجله راه زندگی
 

 گرد آوری مطالب : آکا ایران

 

منبع :