آکاایران، خلاقیت صفتی ذاتی نیست بلکه اصولی دارد که اگر آنها را اجرا کنید می توانید تا حد زیادی این توانایی را در خود افزایش دهید.

برای این منظور بایدها و نبایدهایی وجود دارند که در این اینفوگراف به مهمترین آنها اشاره خواهد شد؛ همچنین تمرینهایی نیز به این منظور ارائه شده است.

اینفوگرافی باید ها و نبایدهای خلاقیت و موفقیت (بسیار عالی)اینفوگرافی باید ها و نبایدهای خلاقیت و موفقیت (بسیار عالی)

اینفوگرافی باید ها و نبایدهای خلاقیت و موفقیت (بسیار عالی)


.

منبع : nazweb.ir