آکاایران: برای کامیابی در کار باید با مشکلات و فراز و نشیب های زندگی مبارزه نمود ؛ پس هیچگاه بـر اثـر بروز سختی ها و شکست ها نـاامید نشوید: روند زندگی و کار به بازی فوتبال می ماند که تا آخرین دقیقه مـمـکـن است سرنوشتش تغییر کند.

قوانین موفقیت

آکاایران: اگر شما به خودتان ایمان داشته باشید هیچ چیز نمی تواند سـد راهتان شود. حـتی جملات دلسرد کننده نزدیکترین کسانتان نیز نخواهد توانست شما را از حرکت باز دارد.

رمز موفقیت دو چیز است :

الف : تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها.

ب : مشخص کردن انگیزه ها

برخی از قوانین طلایی موفقیت

در دنیا قوانینی برای موفقیت وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است.

قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید ، از تمایلات درونی و خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت ، باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با برنامه ریزی اصولی به موفقیت رسید.

قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید .

قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید ، آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و این انتظارات در رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

قانون رابطه ی مستقیم

زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد .

قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز و به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند . باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعا در طلب آنید.

هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید.

آدم های باهوش و محـتـاط نیک می دانند که برای درست اندیشیدن به آرامش ذهن  نیاز دارند. هنگامی که عصبانی  هستید، از روی خشم  و غضب ، و نـه از روی مـنطق صحبت خواهید کـرد. احـسـاسـات و هیـجـانات خـود را کنترل کنید . این یکی از مهمترین قوانین است. زمانی که عصبانی  هستید تهدیدهایی می کنید که قادر به عملی کردن آنها نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ می کنید که در آیـنده پشیمانی به بار خواهند آورد.

قانون ارزش ها

نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است .

قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخابهای ما تا این لحظه است . چون همیشه در انتخاب افکار خود آزادیم ، مهار کامل زندگی و تمامی آنچه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از هر دستی که بدهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید، به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

قانون برنامه ریزی و تعیین اولویت ها

برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید و به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد . برنامه ریزی ، آوردن آینده زمان به حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید یعنی ابتدا کارهایی که باید در طول روز انجام شود را شناسایی کرده به هر کدام از لحاظ اهمیت و از لحاظ فوریت امتیاز 1 ، 2 یا 3 بدهید حاصل ضرب اینها اولویت را تعیین می کند .

قانون اعتماد به نفس

ما در مورد توانایی هایمان آگاهی کامل نداریم و تنها از بخش کوچکی از منابع ذهنی و جسمی خود استفاده می کنیم . به همین دلیل انسان به طور کلی در محدوده بسیار کوچکی از گستره عظیم توانایی ها ی خود زندگی می کند او قدرت های بسیار دارد که به خاطر عادت هایش نمی تواند از آنها بهره بگیرد .

گردآوری: بخش خانواده آکاایران