آکاایران: بی شک فرد و جامعه برای بقای خود به کار و تلاش نیاز دارند. ورود به عرصه کار در زندگی هر شخص یکی از مهمترین مراحل زندگی محسوب می شود.از طرف دیگر رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار محسوب می شود؛

موفقیت شغلی

همانطور که می دانیم بهره وری ناشی از عوامل مختلفی چون استفاده بهینهاز امکانات، زمان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی می باشد در شرایطی نیروی انسانی توانایی های خود را در انجام کار به بهترین نحو مطلوب بروزمی دهد که علاوه بر سایر عوامل دارای احساس رضایت شغلی از فعالیتی کهانجام می دهد باشد.

برای موفقیت در شغل راه های بسیاری از سختکوشی گرفته تا ریسک پذیری و افزایش مهارت وجود دارد و بسیاری از افراد یافتن موقعیت بهتر شغلی، اهداف قدرتمندی را دنبال می کنند. بااین حال گاهی اوقات، برخی عادات شخصی و رفتارها، شما را از پیشرفت بازمی دارند و شاید هم به طور تعمدی تمام تلاش خود را نکنید یا تنبلی در شما نهادینه شده باشد.

ایجاد رضایت شغلی

 عواملی که در ایجاد رضایت شغلی مؤثرند را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 الف- عواملی که در مراحل قبل از انتخاب شغل می تواننددر رسیدن به رضایت شغلی مؤثر باشند.

 ب – عواملی که بعد از انتخاب شغل و در طی فرآیند انجام کار رضایت شغلی را ایجاد می نمایند.

 مقوله راهنمایی و مشاوره شغلی یکی از عواملی است که در دسته اول قرار می گیرد بهعبارت دیگر چنانچه شخص بتواند در طول تحصیل و مرحله کاریابی از راهنماییمناسب در زمینه مشاغل برخوردار شود احتمال اینکه در آینده از کاری کهانجام می دهد احساس رضایت داشته باشد، افزایش می یابد.

 چهار کلید موفقیت شغلی وجود دارد که می تواند شما را به شخص با ارزشتری تبدیل کند، توانایی های شما را مؤثرتر عرضه می کنند و شما را در حرفه خود با سرعت بیشتر به موفقیت برساند. این چهار کلید عبارتند از: تخصص، تمایز، تقسیم بندی و تمرکز.

1ــ تخصص عبارت است از توانایی شما در بکار بستن استعدادتان آنهام در قسمتی حیاتی که برای کمپانی شما یا مشتریانتان ارزشمند است. انتخاب این قسمت که در چه زمینه ای تخصص داشته باشید در موفقیت بلند مدت شما بسیار را تعیین کننده است. شما در چه زمینه ای تخصص و مهارت دارید؟

2ــ تمایز عبارت است از اینکه چگونه خود را در یک یا چند زمینه که تخصص دارید یا کارایی شما بهتر است برتری خود را نشان دهید. توانایی شما در متمایز کردن خود براساس کیفیت کار بالا بسیار مهم و کانون فعالیت شغلی شماست. همانطور که یک سازمان باید حداقل در یک زمینه برتری داشته باشد تا رونق لازم را پیدا کند. شما هم به عنوان یک فرد باید حداقل در یک زمینه کاری برتر باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان شما درباره شما بپرسند:«برتری او در چه زمبنه ای است؟» آنهاچه جوابی در مورد شما خواهند داد؟ در کدام قسمت کار شما برجسته هستید؟چه کاری را بهتر از هر کسی انجام می دهید؟ چه کاری را اگر شما انجام دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود.

اگر تاکنون در حرفه خود یک زمینه را مشخص نکرده اید تا در آن بهترین باشید، باید زودتر اقدام کنید. به توانایی خود و احتیاجات سازمان و مشتریان خود توجه داشته باشید چگونه باید باشد؟ چگونه می توانست باشد؟ نقشه شما برای تبدیل شدن به فردی برجسته در حرفه خود چیست؟ و چگونه میزان برتری خود را چه از نظر دانش و چه از نظر مهارت در یک زمینه کاری اندازه می گیرید؟ این اندازه گیری استاندارد شما را برای کارایی نشان می دهد. بهترین بودن در یک زمینه مهم از شغل و حرفه شما بیشتر از هر چیزی به پیشرفت شما کمک می کند.

3ــ تقسیم بندی عبارتست از توانایی شما در مشخص کردن افراد و سازمانهایی که سود بیشتری برای شما دارند. نحوه کار بدین صورت است که شما به طور واضح مهمترین مشتریان خود را مشخص می کنید. و برای جلب رضایت این گروه خاص از مشتریان تصمیم گیری می کنید.

اغلب شما می توانید خط مشی شغلی خود را با توجه به نیاز مشتریان مهم برای ساختن آینده تغییر دهید.

4ــ تمرکز عبارتست از توانایی شما در تمرکز ذهنی برای روی خدماتی است که برای آن شخص یا سازمان اهمیت دارد.

این چهار استراتژی (تخصص، تمایز، تقسیم بندی و تمرکز) نقطه کانونی حیاتی برای رسیدن به دست آوردهای فوق العاده در سازمان و حرفه شماست.

 

تضمین موفقیت شغلی با این زبان

زبان بدن در واقع صحبت کردن به کمک ابزارهای غیرکلامی یا همان حرکات صورت و سایر اعضای بدن است.
زبان بدن در بسیاری از زمان ها از ساعت ها صحبت و ارتباط کلامی بیشتر تاثیرگذار است و می تواند چیزهایی را منتقل کند که گاهی حرف و صحبت قادر به انتقال آنها نیست.

آنچه پیش روی شماست، نکاتی است ساده اما کاربردی در استفاده از زبان بدن برای اینکه در محیط کار، و شغلی که دارید بتوانید تاثیرگذاری و موفقیت بیشتری داشته باشید:

۱ – شق و رق بایستید و فضا را تصاحب کنید.

۲ – هنگام ایستادن پاهایتان را کمی بیشتر از حد معمول باز کنید.

۳ – زیر و بمی صدایتان را کنترل کنید.

۴ – روش های پیش آزموده موفقیت را استفاده کنید.

۵ – ژست قدرت بگیرید.
۶ – ارتباط چشمی مثبت خود را حفظ کنید.

۷ – هنگام حرف زدن از دست هایتان استفاده کنید.

۸ – از حرکات بدنی باز مثل دست های باز یا قابل دید بودن کف دست ها استفاده کنید تا ریلکس و آرام باشید.

۹ – نوک انگشتان دو دستتان را به هم بچسبانید و کف دستها از هم باز باشد. به عبارت دیگر مناره مخروطی بسازید.

۱۰ – حالت های عصبی را کم کنید.

۱۱ – لبخند بزنید.

۱۲ – کامل و محکم دست بدهید

ارتباط موفق و موثر مهارتی است که همه باید داشته باشند زیرا رمز رسیدن به موفقیت و پیشرفت در جوانب مختلف زندگی است.

گردآوری: بخش خانواده آکاایران