آکاایران: ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی اش می باشد. ورزشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می گویند.

ورشکستگی

آکاایران: پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است. 
عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد. در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.

شرایط ورشکستگی

1. تاجر یا شرکت تجاری بودن.
2. داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ پس اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و  دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی شود.
3. ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4. دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و الّا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر این که موجب اختلال در امور تجارتی گردد.
5. عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آن­ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
6. لازم نیست دارائی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

اعلام ورشکستگی 

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد. 
موضوعی که باید دادگاه در حکم خود به آن توجه کند. تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 30/1/1383 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال 1382 باشد از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد. 

دلایل ورشکستگی کارآفرینان

بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می شوند، می توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:

  1. فقدان سرمایه کافی
  2. به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
  3. برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
  4. در نظر نگرفتن رقابت
  5. بازاریابی ضعیف
  6. نداشتن انعطاف پذیری لازم
  7. نادیده گرفتن قدم بعدی
  8. سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
  9. رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
  10. رشد کنترل نشده
آثار و نتایج حکم ورشکستگی 

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

  1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
  2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
  3. بطلان معاملات.
  4. حال شدن دیون مؤجّل.
  5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
  6. تأدیه و تأمین مطالبات.
  7. سلب اعتبار.
  8. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
  9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

 گردآوری: بخش خانواده آکاایران