آکاایران: حلبی آباد در بیخ گوش تهران در قلعه قلهک کنار شهر آفتاب

 همیشه تصور میکردیم که فقر و کمبود امکانات اولیه زندگی در نقاط دور افتاده و محروم و یا مکان هایی با راههای صعب العبور است اما در همین نزدیکی پایتخت و بیخ گوش تهران افرادی زندگی میکنند که حتی از امکانات اولیه زندگی مثل نفت و گاز و آب آشامیدنی محروم هستند. 

در بیخ گوش تهران در انتهای اتوبان نواب، نزدیکی های بهشت زهرا (س)، در نزدیکی دانشگاه شاهد و نمایشگاه پرهزینه و تازه تاسیس بزرگ شهر آفتاب قلعه ای وجود دارد به نام قلعه لهک که اهالی آن هنوز حتی نفت و آب شرب ندارند و با سختی و مشقت حتی آب آشامیدنی خود را تهیه میکنند .

این خانواده ها ۶ ماه کشاورزی می کنند و ۶ ماه به پوشاندن سقف های چوبی و کاهگلی شان  میپردازند تا ورود برف و باران و مار و عقرب  جلوگیری کنند. 

 در این قلعه حدود ۲۰ خانواده زندگی میکنند که درآمد سالانه هر کدام از سالی ۴-۵ میلیون  هم بیشتر نیست . 

همچنین ببینید: مدرسه ای مختلط با امکانات انسان های اولیه در مازندران

این مردم  به دلیل سیل در گلستان بهراین قلعه مهاجرت کردند. و در اینجا ساکن شدند. قلعه لهک اصالتی گلستانی دارند و پس از وقوع سیل در حدود ۲۵ سال پیش و تخریب خانه هایشان مجبور به مهاجرت به تهران شده اند.

حلبی آباد در بیخ گوش تهران

آکاایران: حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک +تصاویر

تصاویری از زاغه نشینان قلعه قلهک شهر تهران

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

زندی مردم زاغه نشین قلعه قلهک در اطراف تهران

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

حلبی آباد در بیخ گوش تهران در قلعه قلهک و نمایشگاه آفتاب

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

زندگی برخی از مردم در حاشیه شهر تهران با کمبود امکانات اولیه زندگی

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

تصاویری از زاغه نشینی در تهران

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

بر خلاف امکانات رفاهی زیاد در شهر تهران برخی از مردم در حاشیه این شهر با کمبود امکانات رفاهی زیادی روبه رو هستند

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

بر خلاف امکانات رفاهی زیاد در شهر تهران برخی از مردم در حاشیه این شهر با کمبود امکانات رفاهی زیادی روبه رو هستند

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

همچنین ببینید: مدرسه ای در ایران با امکانات انسان های اولیه

حلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکاحلبی آباد در بیخ گوش تهران و قلعه لهک تصاویر - -آکا

.

منبع :