روانشناسی رنگها تعیین رنگ مخصوص هر شخص

نــمــونــه:

مصطفی سعیدی رشک علیا
م 4
ص 3
ط 5
ف 6
ی 3
س 1
ع 7
ی 3
د 4
ی 3
ر 9
ش 1
ک 2
ع 7
ل 3
ی 3
ا 1
سپس این  اعداد  را با هم جمع می زنیم:
4+3+5+6+3+1+ 7+3+4+3+9+ 1+2+7+3+3+ 1 = 65
6+5 = 11
1+1 = 2
عدد 2،  برابر با رنگ نارنجی است پس من ویژگی های رنگ نارنجی را دارم


رنگ ســبــز
مهم است که برای خودتان برنامه ی روزانه داشته باشید. کم پیش می آید زندگی شما آشفته و بی هدف باشد.
دیگران برای گرفتن راهنمایی پیش شما می آیند. برای گسترده تر ساختن دانش خود هرگز از آموختن باز نخواهید ماند.

ارج نهادن به آیین گذشته برایتان با ارزش است

رنگ نــارنــجــی
شوخ طبعی ویژه ای را که به ارث برده اید سبب شده است که دوست داشتنی باشید. نشاط شما آرزوی قلبی خیلی هاست.
شخصیتی دوست داشتنی دارید. گاهی درباره ی هر چیزی بیش از اندازه زیاده روی می کنید بنابراین تلاش کنید که

دیگران رویتان اثر نگذارند. با کاری که می کنیدشاید نتوانید دیگران را خوشحال سازید مگر این که دست از تقلید بردارید

و آنچه را که در درونتان می جوشد بیرون کنید

رنگ بــنــفــش
دوستدار کندوکاو و جستجو در هر پدیده هستید. هیچ رویدادی را به راحتی نمی پذیرید مگر این که خودتان آن را تجربه

کرده باشید. در حل گرفتاری های خود راه حل را در درون خود بجویید. دوستدار تنهایی هستید و هماهنگ شدن و یا کنار

آمدن با دیگران یکی از گرفتاری های بزرگ زندگی شما است

رنگ آبــی
دیگران شما را شخصیتی رک و بی آلایش می دانند و به همین سبب برایشان دوست داشتنی هستید. آزادی برایتان

ارزشمند است و هرگز نمی توانید در جایی کار کنید که به شما فشار می آورند و یا زیر نظر هستید. زندگی با همه ی

سختی ها و گرفتاری هایش برایتان خوشایند است. روحیه ی سرکشتان نمی گذارد که در یک جا پایبند شوید و می خواهید

در میان مردم نیز نامی شوید. در هر جایی که قدم بگذارید با هوش خود خواهید توانست آرامش را در آنجا برقرار کنید

رنگ قــرمــز
خودخواه هستید و برای رسیدن به هدفهایتان دیگران را له می کنید. در اوج شادی با کوچکترین بهانه ای اخم هایتان
در هم می رود و در لاک خود فرو می روید. گاهی نیز به سرعت شکیباییتان را از دست می دهید و به دیگران زور می

گویید


رنگ صــورتــی
دارای قدرت جسمی بالایی هستید. به خاطر اراده ی بالایی که دارید می توانید رویاهایتان را به راحتی به واقعیت تبدیل

کنید. مهر به دیگران در شما آن چنان بالاست که دیگران برایتان با ارزشمندتر از خودتان هستند. برای رسیدن به هدف

هایتان سلامتی خودتان را نیز به فراموشی خواهید سپرد

رنگ طــلــایــی
در هر چیزی تنها میزان بالای آن می تواند شما را خوشنود کند رفتار و سخنتان چنان زیبایی ای در خود دارد که کم پیش

می آید کسی شما را خوب بشناسد. کم پیش می آید که چهره ی افسرده ای به خود بگیرید چون که به هر چیزی با خوش

بینی نگاه می کنید. در هر کار گروهی پیروز سر افراز هستید

رنگ نــیــلــی
زندگی شما همانند زندگی انسان های عارف است و مردمی که با آن ها سر و کار دارید نزد شماگناهشان را بازگو می

کنند. دیگران را دوست دارید و از حس ششم خوبی نیز برخوردار هستید و این چنین از گرفتاری های مردم آگاه می

شوید. بسیار با قدرت و سخاوتمند هستید. دادخواه هستید و با کوچکترین بیدادی دیگران آزرده می شوید. بیشتر افرادی که

سوی شما می آیند گرفتار هستند و برای دریافت کمک به شما روی می آورند

رنگ زرد
تیز هوش و خوش بین هستید. هرگز در گفتن آن چه که می خواهید بر زبان بیاورید کم نخواهید آورد.
                                                                                                                          ویرایش ویرایش وتلخیص:آکاایران