تاثیر میوه های دارای رنگ روشن بر آرتریت

خوردن میوه های دارای رنگ روشن و سبزیجات به کاهش التهاب ناشی از آرتریت کمک می کند. به گزارش محققان دانشگاه منچستر ترکیبات آنتی اکسیدانی را در پرتغال و میوه های زرد رنگ یافته اند که در مبارزه با بیماری هائی مانند آرتریت سودمند ند...

این یافته ها نشان می دهد نوشیدن یک لیوان اب پرتغال تازه در هر روز اثرات مفیدی بر سلامتی دارد.
محققان با ازریابی اطلاعات بدست آمده از یک مطالعه انجام شده بر روی بیش از 25 هزار نفر بمنظور یافتن ارتباط بین ترکیبات کاروتنوئید موجود در مواد غذائی و آرتریت ، دریافتند در یافت این ترکیبات در بیمارانی که التهاب ناشی از آرتریت در آنها افزایش یافته بود ، 40% کمتر از کسانی بود که التهابات مشابه را نداشتند.
همچنین مشخص شد ویتامین "سی" عامل مهمی در این مورد محسوب می شود.
                                                                                                                                                                      ویرایش ویرایش وتلخیص:آکاایران