آکاایران:  بنابر گزارش میهن تاز  به مطالعه ای در دانشگاه استنفورد، کودکان کمتر از یک ثانیه می توانند صدای مادرشان را تشخیص دهند و با شنیدن آن صدا به آرامش برسند.

گفتنی است که توانایی کودک در ایجاد روابط اجتماعی تا حد بسیار زیادی به واکنش او به صدای مادرش وابسته است. شاید برایتان جالب باشد که نحوه ارتباط ما با دیگران، بیان احساسات، نحوه پردازش زبان و احساساتمان تا حد زیادی به گوش دادن و حس کردن صدای مادرمان وابسته است.

دانشمندان خود نیز از قدرت بسیار بالای صدای مادر و نفوذ سریع آن به مغز کودک ابراز تعجب کرده اند. این مطالعه نشان داد رابطه اتصال مادر و مغز کودک مانند اثر انگشت خنثی برای توانایی روابط اجتماعی در کودکان عمل می کند و شاید علت این امر ریشه در آن مدت زمانی داشته باشد که جنین در بطن مادر است.

به همین علت به افراد در همه سنین توصیه می شود که صدای مادر خود را با تمام وجود گوش کنند و از فواید آن لذت ببرند.

منبع : mihantaz.com