آکاآپ: استرس مادران یکی از مشکلات همیشگی مادران است. مادر خانه‌دار بودن از نگاه دیگران کار آسانی است اما در واقعیت آنقدرها هم آسان نیست و با استرس همراه است. بسیاری از زنان و دختران قبل از این که وارد دوران خانه‌داری خود شوند، فکر می‌کنند خانه‌داری فقط خوش‌گذراندن با خانواده و دوستان، قدم زدن در پارک و انجام کارهای لذت‌بخش دیگر است. آنچه در واقعیت دیده می‌شود متفاوت از چیزی است که به نظر می‌رسد  اما به نظر شما عامل اصلی استرس مادرها در خانه چه کسی است ؟ در ادامه این مقاله از آکا, از عامل اصلی استرس یک خانم در خانه صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.

پدر مادرشدن وظیفه کمی نیست مادران موهبت الهی هستند انجام وظایف مادری تمام وقت رامی گیردو مسئولیت هابا تمام دقایقی که وقت می گذاری دشکل می گیرد ؛ از طرفی روبروشدن بامراحل مختلف زندگی فرزندانشان برای مادراسترس ایجاد میکند اما آیا نقش فرزندان در ایجاد استرس مادر بیشتر از نقش پدرشان است؟

عامل اصلی استرس یک زن

براساس نتایج بررسی ها اینطور نیست و در حقیقت نقش همسر در استرس یک زن دو برابر نقش فرزند است. 
علت اصلی استرس والدین کمبود حمایت است، امروزه هر دو والدین شاغل  و در بزرگ کردن فرزند همکاری می کنند اگرچه بیشتر مسئولیت روی دوش مادر است و در این بین استرس بیشتری متوجه آنهاست.
مطالعات نشان داده 45 درصد از مادر ها بیشتر تحت تاثیر استرسی هستند که از سوی همسرشان ایجاد می شود بر همین اساس در مطالعات جدید ثابت شد که استرس وارده به زنان از سوی همسرشان 2 برابر بیشتر از استرس وارده به آنها از سوی فرزندانشان است.
عامل اضطراب مادر در خانه
بسیاری از خانم ها ادعا می کنند بخشی از استرس به دلیل کمبود حمایت از سوی همسرشان است آقایان هم شروع به دفاع کردن می کنند که خانمها تقاضای کمک نمی کنند و می خواهند همه مشکلات را خودشان حل کنند در نتیجه گفتگوی مناسب پیرامون مسائل بسیار سوء تفاهم ها را حل میکند و باید دقت داشت که استرس به رابطه صدمه وارد میکند و پایه های زندگی مشترک را سست خواهد کرد.