ارتباط روزمره با دیگران
 
افراد بالغ در ارتباط برقرار کردن با دیگران دارای تفاوت هایی هستند که ریشه در کودکی آنها دارد، بدین مفهوم که اگر پدر یا مادر با کودک ارتباط نزدیک و دوستانه داشته باشند در مقابل کودک هم همین رفتار را با آنها خواهد داشت، حال اگر پدر و مادر به کودک توجه لازم را نکنند در اینصورت در کودک دو رفتار شکل می گیرد :
یکی آنکه دچار اضطراب و سردرگمی می شود و نارضایتی خود را مستقیم یا غیرمستقیم به خانواده نشان می دهد و یا اینکه کودک از خانواده خود دوری می کند (که این طرز رفتار در شخصیت کودک رسوخ می کند و در بزرگسالی خود را نشان می دهد که در این صورت با چهار شخصیت مواجه خواهیم بود ...

▪ بالغینی که برخوردار از امنیت اند :
- توانایی ارتباط برقرار کردن و صمیمی گشتن با دیگران را دارند.
- برای حریم شخصی خود و شریک زندگی خود احترام قائل هستند.
- برای دیگران احترام زیادی قائل هستند.
- هنگامی که به کمک احتیاج دارند از دیگران طلب یاری می کنند.
ـ در تعامل با دیگران مثبت، خوش بین، سازنده و سخاوتمند هستند.
- خلاق و روشنفکر بوده و از مرگ نمی هراسند.
▪ بالغین دوری کننده :
- رابطه آنها از لحاظ فیزیکی و احساسی غیر صمیمی می باشد.
- به دیگران توجه ندارند و خودخواه به نظر می رسند.
- تعاملات اجتماعی را خسته کننده می دانند و از مرگ بیمناکند.
- نسبت به شریک زندگی خود بی مسئولیت و بی اعتنا هستند.
- قادر به برقرار کردن رابطه صمیمی با دیگران نمی باشند.
▪ بالغین مضطرب و دو شخصیتی :
- رابطه آنها با دیگران غیر قابل پیش بینی است.
- آنها همواره می اندیشند که شریک زندگی شان آنها را دوست ندارد.
- احساس ناامنی در روابط صمیمانه دارند.
- مرتباً دیگران را سرزنش می کنند و هرگاه به خواسته خود نرسند، کج خلقی می کنند
- سفره دل خود را نزد هرکسی باز می کنند و از دیگران نیز چنین انتظاری دارند.
- غرق در ارتباط شخصی خود می باشند، حسود و غیرقابل اطمینان بوده واز مرگ می هراسند.
▪ بالغین درهم ریخته :
- سو رفتار، بی توجهی، عدم امنیت و تنش فراوان در خانواده این گونه افراد برقرار است
- این گونه افراد مانند کودکی شان زندگی آشفته و پر هرج و مرجی دارند.
- خشم انفجارگونه ای دارند.
- فاقد هرگونه همدلی، شفقت و دلسوزی نسبت به همسر خود هستند.
- آنها نیاز مبرمی به یک رابطه مطمئن و مصون داشته، اما آنقدر به شریک خود اعتماد ندارند که این رابطه را برایشان پدید آورد.
آری، در اکثر موارد تا جایی که با اطمینان می توان گفت عشق نقش خود را به عنوان والایش دهنده وجود تا سن بلوغ آغاز نمی کند یعنی در سنی که بلوغ جسمی و روانی افراد نسبتاً در سطحی بالا قرار دارد.
بنابراین وظیفه والایش دهندگی بلوغ عاطفی فرد را مخصوصاً در ضمن دوره ای ظریف از زندگی می پذیرد. پس در آماده سازی مسیرهایی که زندگی عاطفی فرد بالغ طی خواهد کرد، اثر نافذی می گذارد. 
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران