آنچه یک زن از مرد عاشق نمی داند
 
●مردان عاشق
-یک مرد پس از حل موفقیت آمیز یک مشکل به آسانی قادر است با موفقیت بیشتر مجددا بر روی مشکلات دیگر متمرکز گردد . هر مردی در ذهنش تعریفی از احساساتش دارد که این تعریف در سایه دستیابی به اهدافی همچون قدرت ، صلاحیت و کارآیی شکل خواهد گرفت .مردان و زنان در باره موضوع شراکت در زندگی از اعتقادات متفاوتی برخوردارند ، زنان از کار کردن در کنار هم لذت می برند ، در حالیکه مردان دفتر شخصی شان را بیشتر می پسندند تا در آن به تنهایی بر تمامی امور کنترل داشته باشند...

-یکی از مسائلی که برای یک مرد بسیار حائز اهمیت است ، پشتکار او برای رسیدن به اهدافش می باشد . یک مرد از اینکه در امور مختلف خبره باشد به خود می بالد ، خصوصا اینکه قادر به تعمیر لوازم بوده ، بر مشکلات پیروز شود و یا بتواند ر اه حلی برای آنها بیابد. مردان از پند و اندرز گریزانند و نسبت به آن حساسیت دارند . شما می توانید به آرامی و با نصیحت کردن ملایم یک مرد ، او را متوجه سازید که امکان دارد در برخی موارد خودش نداند باید چه کاری انجام دهد و اصولا از عهده چه نوع کاری بر می آید .
-اصولا مردها مشکلاتشان را به تنهایی حل می کنند و فقط از کسی کمک می خواهند که برای حل مشکلاتشان ارزش قائل باشند .
-پذیرفتن عشق واقعی مردی که سالروز تولد همسرش و یا سالگرد ازدواجشان را از یاد برده باشد ، برای زنان بسیار دشوار است .
-یک مرد پیش از آنکه بر عیوب دیگران متمرکز گردد ، باید از معایبش آگاه شود .
-وقتی مردی بر روی مسئله خاصی متمرکز می گردد . تمرکز او کاملا هدفمند و کارآمد خواهد بود . همینطور امکان دارد این توجه بتواند چشمش را بر روی نیازهای دیگر ببندد .
-وقتی مردی به غار تنهایی اش پناه می برد ، از میزان فاصله ای که بین خودش و همسرش ایجاد کرده ، اطلاعی ندارد .
-اگر زنی به شوهرش اجازه ندهد تا برای مدتی در خلوت خود سیر کند ، احساس دلتنگی مرد برای با هم بودن از بین خواهد رفت .
-عوامل اصلی بروز استرس در یک مرد جدایی ، نارضایتی و سکوت هستند .
-بعضی معتقدند که مردان از برقراری ارتباط فقط به دنبال رابطه جسمانی هستند ، اما حقیقت این است که مردها در پی رسیدن به عشق هستند و تنها راه دستیابی به آن را برقراری روابط جسمانی می دانند .
اگر یک زن در مقابل تمایلات و نزدیکی های شوهرش ناز و عشوه کند ، تعجب او را بر می انگیزد ، زیرا یک مرد همیشه به دنبال فرصتی است تا بتواند همسرش را خشنود سازد .
-اگر زنی در وضعیتی باشد که تمایلی به برقراری رابطه جسمانی ندارد ، شوهرش احساسش را به درستی درک نمی کند و تصور می کند که همسرش او را نپذیرفته است .
-یک زن می تواند از طریق ارتباط با شوهرش ، بر احساسات متضادش غلبه کند و به او بگوید که از رابطه جسمانی با او لذت می برد .
هر چه یک رابطه بیشتر در عمق پیش می رود ، علاقه و سرعت مرد در برقراری روابط نزدیک بیشتر می شود . دراین زمان آن مرد از خاطر برده است که دوستی را با حرکاتی آرام و مداوم شروع کرده تا توانسته همراهش را برانگیزاند .
به هر صورت مردان همیشه نیازمند دریافت عشقند و عمده ترین نیازشان نیز عشق ورزیدن است .
زمانی که این احساس درون یک مرد سر می کشد که هیچ نوع نقش مثبتی در زندگی ندارد ، توجه به اطراف و برقراری ارتباط برایش بسیار دشوار خواهد بود و وقتی هیچ کس به او احتیاج نداشته باشد ، به حرکت واداشتن او بسیار مشکل است .
هر گاه زنی از شوهرش تقاضای کمک و حمایت می کند ، احساس قدرت بر مرد چیره می شود . این تقاضا مرد را تشویق می کند تا تمامی تلاشش را در جهت بهترین بودن به کار گیرد .
مرد با فداکاری برای همسرش عشق را هر چه بیشتر احساس می کند و این احساس تفکر همسرش کاملا منحصر به فرد است را زنده می کند .
یک مرد قادر است احساساتش را مستقیما عملی کند و وقتی زن از او سپاسگزاری می کند، عشق مرد را به عرش خواهد رساند .
در صورتی که زنی بتواند قدردانی اش را در اعمال و رفتارش متجلی سازد ، شوهرش را کاملا مجذوب خواهد کرد ، زن با سپاسگزاری نشان می دهد که ارزش فداکاری مرد را درک کرده است .
وقتی مردی احساس کند همسرش به او اعتماد دارد ارزش خودش را درک خواهد کرد ، اگر زن به اینکه مرد می تواند یاور و پشتیبانش باشد اعتماد کند ، به آن مرد قدرتی خواهد داد که بتواند به بهترین شرایطش دست یابد .
مردها باید احساس کنند که وجودشان در زندگی زنها مؤثر و تاثیر گذار است و هنگامی که یک زن به اقدامات مردی پاسخ می دهد ، عشق او رو به فزونی می گذارد .
خانمها باید بدانند که حتما نیازهایشان را در مقابل شوهرشان بیان کنند؛ زیرا که مردها به طور غریزی ناخودآگاه خواسته های همسرشان را نمی شناسند .
اگر مردی احساس کند بعضی از اطرافیان به او نیاز دارند، جذابتر به نظر خواهد رسید ، اما در صورتی که مردی به دیگران نیازمند باشد ، ساکت و خاموش خواهد شد .
اگر مردی نتواند در زندگیش جلوی انجام کاری را بگیرد ، این احساس به او دست می دهد که اختیارش را از دست داده است . اما در صورتی که مرد بداند به راحتی قادر است هر مسئله ای را نپذیرد ، با تمایل هر چه بیشتر آن را خواهد پذیرفت .
اگر مردی را سرزنش کنید و با صدای بلند با او حرف بزنید ، تنها چیزی که آن مرد می شنود ، سخنانی در باره عدم توانایی اش در به انجام رساندن امور است و همین موضوع را سبب شکست خود در برابر همسرش می داند.
آقایان فقط از این نکته شکایت دارند که چرا درخواستهای همسرشان را مد نظر قرار داده اند .
مردها فکر می کنند کارهای کوچکی که انجام می دهند در برابر کارهای بزرگی که انجام داده اند ، برای زنان از ارزش و اهمیتی برخوردار نیست .
آقایان بطور ذاتی مایلند تمامی انرژیهای درونی شان را فقط بر روی یک مسئله بزرگ متمرکز کنند و اهمیت مسائل کوچک را نادیده بگیرند .
بیشترین گله رنان نسبت به مردان در این است که مردها به حرفهایشان گوش نمی سپارند .
مرد فکر می کند زن با حرف زدن فقط به دنبال پیدا کردن راه حلی برای حل مشکلاتش می گردد ، اما در واقع زن در پی همدردی است
مرد پیش از حرف زدن ، ابتدا فکر می کند که بر زبان جاری ساختن کدامیک از احساساتش برایش سودمند است و بعد شروع به صحبت می کند .
زمانی که نیازهای عاطفی یک مرد برآورده می شوند ، او قادر است به آسانی با تفاوتها و مخالفتهای اطرافیان کنار بیاید .
اگر نیازهای عاشقانه مردی مورد توجه و احترام قرار نگیرد ، او به طور غریزی شمشیرش را از فلاف بیرون می کشد و تمام توجهش را بر این نکته متمرکز می کند که حق با اوست .
زن هرگز در مواقع شکست مرد نباید از او انتقاد کند .
اگر خانمها از احساس مسئولیت در باره اشتباهات آقایان دست بردارند ، آنها با آزادی بیشتری خودشان را تغییر خواهند داد .
برای اینکه مردی مورد تایید خودش قرار گیرد ، باید عشق همسرش را به صورتی قابل پذیرش احساس کند. در غیر اینصورت مرد به حالت تدافعی اش ادامه داده و رفتارهای مشابهی را آغاز خواهد کرد . 
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران