شیک ترین مدلهای کتانی گلدوزی شده برای بانو هایی که دنبال برترین ها و شیک ترین ها میباشند و میخواهند خاص به نظر برسند.  اگر فکر میکنید که از کتانی های سفید خود خسته شده اید و دوست دارید که کمکی به ظاهر انها تنوع دهید, بد نیست به این مدل کفش های گلدوزی شده نگاهی بیاندازید.

ایده این مدل کفش نخستین بار توسط شرکت گوچی مطرح شد اما حال مورد دقت شرکت های بزرگ دیگر نیز قرار گرفته طوری که تبدیل به یکی از مدهای سال شده هست. اگر شما هم دوست دارید تا با این مدلهای زیبای کفش آشنا شوید, در کنار ما بمانید.

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

انواع مدلهای کتانی شیک،مدلهای کتانی خوشگل،

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

کتانی های اسپرت خوشگل و شیک 

بهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شدهبهترین و شیک ترین مدل های کتانی گلدوزی شده

جذاب ترین مدلهای کتانی،

.

منبع : parsnaz.ir