آکاایران: مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی نوین nike

این روزها پوشیدن شلوارهای اسپرت در بیرون حسابی رایج شده است. شلوارهای لگ زنانه هم که مخصوص باشگاه بودند اکنون در بیرون از باشگاه هم مد شده اند. از برند نایک مدل های شلوار اسلش،لگ را مشاهده می کنید.

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار ورزشی زنانه

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

شلوار اسپرت زنانه لگ

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

شلوار زنانه شیک

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

شلوار نوین اسپرت

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike
مدل شلوار ورزشی
مدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nikeمدل شلوار اسپرت و اسلش ورزشی جدید nike

مدل شلوار زنانه شیک و دلپذیر

.

منبع : niksho.com