قوانینی که باید در لباس پوشیدن رعایت کنید

سبک لباس پوشیدن ما در تصوری که دیگران از ما در ذهن خود می سازند نقش بسیار مهمی دارد به خصوص وقتی برای نخستین بار قراره با کسی دیدار داشته باشیم. در این بخش از سایت میهن تازقوانینی در لباس پوشیدن هست که به شما کمکخواهد کرد. همیشه ظاهری پسندیده داشته باشید.

 

 دکمه میانی کت یا ژاکت همیشه باید بسته باشد، دکمه بالایی بسته به سلیقه خودتان دارد و دکمه پایینی را هرگز نباید بست.

 

قوانین لباس پوشیدن آقایان

دکمه میانی کت یا ژاکت همیشه باید بسته باشد

 

 بیشتر از ۲ دکمه از یقه بلوزتان را باز نگذارید.

 

قوانین لباس پوشیدن مردان

بیشتر از ۲ دکمه از یقه بلوزتان را باز نگذارید

 

 گوشواره، دستبند و گردنبند ست استفاده کنید. بیشتر از ۲ قطعه جواهرات، زیبایی چندانی به ظاهر شما نمی دهد.

 

قانون لباس پوشیدن برای آقایان

بیشتر از ۲ قطعه جواهرات، زیبایی چندانی به ظاهر شما نمی دهد

 

 سر کراوات باید روی کمربند بیفتد.

 

قانون لباس پوشیدن برای خانم ها

سر کراوات باید روی کمربند بیفتد

 

 لباس یا باید کوتاه باشد یا یقه باز. هر دو با هم هیچ زیبایی ندارد.

 اگر کت نمی پوشید نیازی به بستن کراوات ندارید.

 

قانون لباس پوشیدن

اگر کت نمی پوشید نیازی به بستن کراوات ندارید

 

 اگر لباس را زیر شلوار می پوشید بستن کمربند الزامی است.

 

قوانین لباس پوشیدن

 

 با شلوار جین لباس نیم تنه نپوشید.

 

قوانین لباس پوشیدن در ایران

لباس نیم تنه را با شلوار جین نپوشید

 

 کمربند باید هم رنگ کفش تان باشد.

 

قانون لباس پوشیدن کیت میدلتون

لباس نیم تنه را با شلوار جین نپوشید

 

 تمام اتیکت های روی لباس را جدا کنید.

 

قوانین لباس پوشیدن آقایان

اتیکت های روی لباس را جدا کنید

 

 اگر لباس های طرح دار می پوشید طرح ها هم رنگ باشند.

 

قوانین لباس پوشیدن مردان

برای پوشش لباس های طرح دار، طرح ها باید هم رنگ باشند

 

جوراب باید به قدری بلند باشد که هنگام نشستن برهنگی پا مشخص نشود.

 

قانون لباس پوشیدن برای آقایان

جوراب های بلند بپوشید که هنگام نشستن برهنگی پا مشخص نشود