آکاایران: 36 امتیاز
:

چگونه بهتر صحبت کنیم و فن بیان ما خوب بشود؟(فیلم آموزشی رایگان)

بهترین حالت دهنده های مو چی هستند؟

.

منبع :