آکاایران: عکس های دیدنی از مراسم ازدواج فرشتگان زمینی در تهران

زوج جوان آغازین شادی زندگی مشترک خود را با معلولان جسمی و حرکتی به اشتراک گذاشتند و آسایشگاه کهریزک را به تالارهای شیک و باکلاس و گران قیمت ترجیح دادند تا با تقسیم نمودن شادیشان شاهد لبخندهای فرشتگان زمینی باشند.

 

ازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکاازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکا

ازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکاازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکا

ازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکاازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکا

ازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکاازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکا

ازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکاازدواج فرشتگان زمینی در تهران (عکس) -آکا