آکاایران: دولچه گابانا «Dolce & Gabbana»، شرکت کالای لوکس و خانه مد ایتالیایی، کلکسیون جدید خود را روانه بازار کرد. این کلکسیون شامل لباس های بچه گانه پاییزه در دو گروه دخترانه و پسرانه می باشد.

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

لباس پاییزی دخترانه برند دولچه گابانا

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

لباس بچه گانه برند دولچه گابانا

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

لباس نوزادی دولچه گابانا

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

لباس دخترانه برند دولچه گابانا

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

جدیدترین لباس های پاییزی دخترانه

 

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

کلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکاکلکسیون پاییزی دخترانه «دولچه گابانا» - سری دوم -آکا

لباس پاییزی دخترانه برند دولچه گابانا

 


3.55

منبع :