به نقل از آکاایران: کسانی هستندکه بعد از تاتو  به هر دلیل پشیمان می شوند مثلا سلیقه شان تغییر می کند یا یکنواختی آن دلشان را می زند یا... و جالب است بدانید در تحقیقی که به عمل آمده، مشاهده شده حدود ٧٠ درصد از افراد ساعتی بعد از خالکوبی از این عمل خود پشیمان می شوند. در این صورت می توان از تاتوهای موقت استفاده کرد. با ما همراه شوید و این تصاویر از تاتوهای موقت را مشاهده کنید.

استیکر پوست

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تاتو موقت

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

انواع تتو موقت

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تاتو موقت

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

انواع تتو موقت

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

استیکر پوست

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

استیکر پوست

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

 

تتو موقت و استیکر پوست,تتو موقت,استیکر پوست

تاتو موقت

 

گردآوری: بخش خانواده آکاایران