آکاایران: شکل پاها چه چیزی درباره شخصیت شما می گوید

شخصیت شناسی پا : مدل پاهای شما خیلی چیزها می تواند درباره شما بگوید حتی بیشتر از آنچه فکرش را می کنید. بنابراین بدونیم چند نمونه تصاویر به همراه توضیح برای اثبات این موضوع آورده است.

پای مصری

همه انگشت ها از انگشت شست گرفته تا انگشت کوچک یک خط مسقیم را تشکیل می دهند و هر انگشت از انگشت قبلی کوتاه تر است. معمولا پاهای افراد مرموز و تنها و کسانی که دچار نوسانات خلقی هستند به این شکل می باشد.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

پای رومی

این مدل پا رایج ترین مدل است و کسانی که پاهای این فرمی دارند اجتماعی و دوستانه هستند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

پای دهقانی

وقتی همه انگشت ها به یک اندازه بلند باشند پا به شکل مربعی در می آید. کسانی که دارای این فرم پا هستند انسان هایی آرام، معقول و کاربردی هستند. به طور کلی به این افراد می توان تکیه کرد چون به قولی که می دهند عمل می کنند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

پای یونانی

در این مدل پا انگشت دوم بلندتر از انگشت های دیگر است. کسانی که دارای پاهای این فرمی هستند انسانهایی هنرمند، احساساتی و علاقمند به رهبری هستند. این مدل پا معمولا در ورزشکاران زیاد است.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

انگشت کوچک فاقد حرکت

اگر انگشت کوچک پا را فقط با کمک دست های تان بتوانید حرکت دهید دارای این مدل پا هستید. بنابراین شما دارای یک زندگی آرام، منظم و قابل پیش بینی هستید. کسانی که دارای این مدل پا هستند انسان های محافظه کار و بسیار سخت کوشی هستند.

حتما بخوانید :  خرس پاندا جالب، تصاویر اولین خرس پاندا قهوه ای جهان

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

انگشت کوچک متحرک

دارندگان این مدل پا کاملا با نمونه قبلی متفاوت هستند. این گونه افراد آسان گیر، ماجراجو و به دنبال تغییر هستند. آن ها آرام نمی نشینند و با انجام دادن کارهای هیجان انگیز شاد می شوند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

انگشت کوچک بسیار کوتاه

دارندگان این مدل پا معمولا ترجیح می دهند با عقاید عموم مخالفت کنند و همه کارها را به سبک و سیاق خودشان انجام دهند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

انگشت سوم کج

کسانی که دارای این مدل پا هستند ترجیح می دهند برای کارهایشان از قبل برنامه ریزی کنند. آن ها بسیار سازمان یافته هستند و همه چیز را تحت کنترل خود دارند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکاشخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا -آکا

فاصله بین انگشت دوم و سوم

دارندگان این مدل پاها به آسانی قادر هستند که منطق و احساس را از هم متمایز سازند. آن ها می توانند بهترین دیپلمات، بازرگان و تحلیلگران باشند.

شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا

.

منبع :