به نقل از آکاایران: یاقوت سرخ یا به اختصار یاقوت نوع سرخ رنگ کوراندوم است که بعد از الماس سخت ترین کانی ها محسوب می شود که زیبایی و جلوه خاصی دارد, یاقوت یکی از ارزشمندترین سنگ های قیمتی در جهان است. در این مطلب آکاایران تصاویری از جدیدترین سورویس جواهرات یاقوت را برای شما قرار داده است. با ما همراه شوید.

جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جدید ترین سرویس جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

سرویس جواهر یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

آکاایران: انگشتر یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جدید ترین سرویس جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

آکاایران: جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

سنگ یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

آکاایران: جواهر یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جواهرات یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

سرویس جواهر یاقوت

سنگ یاقوت,سرویس یاقوت,سنگ یاقوت کبود

جواهرات یاقوت

گردآوری: بخش خانواده آکاایران