به نقل از آکاایران: زمرد گونه ای بریل و از سنگ های گران بها است. زمرد سنگی بسیار پرانرژی و دارای خواص فراوانی است. استفاده از این سنگ برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری صرع بسیار موثر است. در این مطلب آکاایران تصاویری از جواهرات با سنگ قیمتی زمرد را برای شما قرار داده است. با ما همراه شوید.

جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

آکاایران: سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

مدل جدید جواهرات با سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

جدیدترین مدل های سرویس زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

آکاایران: سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

جدیدترین مدل های سرویس زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

جدیدترین مدل های سرویس زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

مدل جدید جواهرات با سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

به نقل از آکاایران: سنگ زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

سرویس جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

سرویس جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

آکاایران : سرویس جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

سرویس جواهرات زمرد

سنگ زمرد,سنگ زمرد سبز,جواهرات زمرد

سرویس جواهرات زمرد

گردآوری: بخش خانواده آکاایران