آکاایران: برلیان نوعی تراش است که برای سنگ الماس استفاده می شود. این نوع تراش فرزند تراشی است به نام تراش سوییسی که برای انواع و اقسام سنگهای مختلف در گذشته استفاده می شده است. در تراش برلیان امروزه سعی بر آن است که هر چه بیشتر از قبل جلوه های بصری سنگ الماس را به نمایش بگذراند و زوایا و نوع برش را به شکلی تنظیم کنند که نور وارده شده به سنگ الماس با صفحات بیشتری از سنگ برخورده کرده و در انتها به چشم ما برخورد کند.

امروزه اکثر مردم به دنبال جواهراتی با نگین برلیان هستند که در این مطلب نیز آکاایران تصاویری از جواهرات زیبای برلیان را قرار داده است. با ما همراه شوید.

جواهرات برلیان مدل 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جدیدترین جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

سرویس جواهرات برلیان 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

آکاایران: انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

سرویس جواهرات برلیان 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

سرویس جواهرات برلیان 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

آکاایران: سرویس جواهرات برلیان 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان مدل 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

به نقل از آکاایران: جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جدیدترین جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

سرویس جواهرات برلیان 2015

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان

جواهرات برلیان,عکس جواهرات برلیان,انواع جواهرات برلیان

جواهرات برلیان مدل 2015

 

گردآوری: خانواده آکاایران