به نقل از آکاایران: درباره این که تابستان امسال چه جواهراتی مد هستند، نمی توان نظر قطعی داد، اما با توجه به استقبالی که از جواهرات مدرن و ظریف می شود، می توان گفت که این دست از جواهرات بیشتر روی خط مد هستند. این امر به معنای آن نیست که جواهرات کلاسیک مخاطبانی ندارد. باید گفت مخاطبان طیف جواهرات مدرن به نسبت جواهرات کلاسیک بیشتر هستند. در اینجا آکاایران مجموعه ای از جواهرات گردآوری کرده است که شامل گردنبند، دستبند، انگشتر و گوشواره می شود. در میان این جواهرات حتی جواهرات فانتزی و غیر فلزی هم دیده شوند. با ما همراه شوید.

زیورآلات تابستانی

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات مد تابستان

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

آکاایران: زیورآلات تابستانی

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات مد تابستان

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

زیورآلات تابستانی

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات تابستانی مدل 2015

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

آکاایران: جواهرات مد تابستان

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات تابستانی مدل 2015

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات مد تابستان

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

آکاایران: جدیدترین جواهرات تابستانی

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جدیدترین جواهرات تابستانی

 

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جواهرات مد تابستان

جواهرات مد تابستان,جواهرات تابستان,جواهرات مناسب تابستان

جدیدترین جواهرات تابستانی

گردآوری: بخش خانواده آکاایران