استفاده از شمایل حیوانات در جواهرات سابقه زیادی دارد. بشر از زمان های دور با استفاده از نمادهای حیواناتی که می شناخته وبویژه از نمادهای حیوانات اهلی، برای خود انگاره سازی کرده است. اسب از مهم ترین حیواناتی است با آدمی رابطه نزدیکی داشته و با انسان ها زندگی کرده است.

 

 

مدل پلاک و زنجیر طلا زنانه

 

مدل پلاک زنجیر زنانه

 

استفاده از شمایل اسب در گردنبند اگر چه چیز تازه ای نیست، اما آنچه هست در گردن آویزهایی که در اینجا می بینید تفاوت زیادی هست، با آنچه که تاکنون دیده ایم. استفاده از بخشی از بدن اسب، مثلا سر اسب یا تمام بدن اسب در شکلی مفهومی در جواهرات بسیاری از برندها وجود داشته و دارد. آنچه این جواهرات را از نمونه های پیشین متمایز می کند نحوه به کارگیری این شمایل است. فانتزی بدن اسب در گردن آویزهای طلای زرد یا طراحی کامل و حجمی سر اسب در گردن آویز طلای سفید و استفاده از سنگ های قیمتی الماس و یاقوت، به این جواهرات هویت جدیدی بخشیده است. طراحان حتی از متعلقات اسب سوار هم غافل نبوده و برای علاقه مندان به اسب سواری به طراحی گردن آویز رکاب اسب هم پرداخته اند.

 

مدل پلاک و زنجیر زنانه

مدل پلاک زنجیر طلا زنانه

 

طرح مفهومی اسب افسانه ای در یکی از این گردن آویزها که بال و دمی افسانه ای دارد به زیبایی یادآور اسطوره اسب در میان اقوام و تمدن های مختلف است.

 

منبع : مدآنلاین