به نقل از آکاایران: الماس یکی از سنگ های قیمتی و یکی از آلوتروپ های کربن است که در فشارهای بالا پایدار است به همین علت جزء گرانقیمت ترین سنگ های زینتی به شمار می رود. در این مطلب آکاایران تصاویری از جدیدترین مدل های انگشتر با نگین الماس را قرار داده است. با ما همراه شوید.

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

انگشتر الماس مدل 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

آکاایران: جدیدترین مدل انگشترهای الماس

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل حلقه الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

آکاایران: مدل انگشتر الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

به نقل از آکاایران: انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل حلقه الماس 2015

 
مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

انگشتر الماس مدل 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

آکاایران: مدل انگشتر الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

انگشتر الماس مدل 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل حلقه الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل انگشتر الماس 2015

مدل انگشتر الماس,مدل انگشتر تک نگین الماس,انگشتر الماس

مدل حلقه الماس 2015

 

گردآوری: بخش خانواده آکاایران