آکاایران به نقل از مدآنلاین : برند معروف کارتیه در این گوشوارههایی که میبینید در کنار ظرافت، به پیچیدگی هم پرداخته است. پیچیدگی اگرچه همیشه سختی ودشواری را به ذهن یادآور میشود، اما پیچیدگی زیباست. خاصه که پیچیدگی جواهر، نشان از پیچیدگی ذهن طراح و سازنده دارد و چون پس از پیچیدگی، راه هموار است، این زیبایی، دیدنیتر میشود. همین کنار هم گذاشتن حلقههای دو یا سه تایی و نشاندن یکی چند نگین بر روی این گوشوارهها، هنرنمایی طراح را کامل کرده است. این پیچیدگی جذابیتی به جواهرات داده است که نمیتوان چشم از آن برداشت. این نمونهها را ببینید. 

گوشواره طلا

صنعت

خانه

جواهرات

پوشاک

دکوراسیون

مدآنلاین

منبع : modeonline.ir