به نقل از آکاایران: کلکسیونی نادر از جواهرات باشکوه ناپلی که با ارزش تر از جواهرات تاج انگلستان تخمین زده شده در موزه ای در رم به نمایش درآمد. گنجینه "سان جنارو" که قرن ها از دید عموم مخفی بود متشکل از آیتم های باارزشی است که به یاد قدیس حامی ناپل وقف شده بود. این گنجینه مدتها در صندوقچه ای در ناپل پنهان شده بود و از یادها رفته بود. 70 آیتم این گنجینه تحت حراست گارد مسلحی به موزه مرکزی رم منتقل شد و تا ماه فوریه در معرض دید عموم خواهد بود.

اسقف ناپل که جانیواریوس نام داشت در قرن سوم کشته شد و در میان کاتولیگ ها محبوبیت زیادی دارد. در حدود سال 1520 که ناپل با طاعون، جنگ و فوران آتشفشان وسوویوس درگیر بود، مردم شهر کلیسایی ساختند به این امید که این قدیس دوباره از آنها محافظت کند. گردنبند سان جنارو در سال 1679 روی تندیسی طلایی و نقره ای ساخته شد که جمجمه قدیس در آن قرار داشت. تکه های دیگر این جواهرات در طول قرن های بعد به گردنبند اضافه شدند که شامل صلیبی از الماس و زمرد هدیه ناپلئون امپراتور فرانسه و یک سری هدایا از سوی پادشاهان دیگر در زمان قدرتمندی ناپل می شوند.
پائولو جوریو، رئیس موزه ناپل می گوید: «این گردنبند تاریخ اروپا را روایت می کند.»

جواهرات ایتالیایی
 

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015


 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

آکاایران: زیورآلات ایتالیایی


 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جدیدترین جواهرات ایتالیایی


 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

آکاایران: زیورآلات ایتالیایی


 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی


 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015

 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جدیدترین جواهرات ایتالیایی

 
جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

زیورآلات ایتالیایی 2015

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

به نقل از آکاایران: زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی 2015

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جدیدترین جواهرات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

آکاایران: زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جدیدترین جواهرات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی,سرویس جواهرات ایتالیایی,زیورآلات ایتالیایی

جواهرات ایتالیایی

 

گردآوری خانواده و روانشناسی آکاایران