نشانه‌های یک رابطه نا سالم

شما می‌توانید با یافتن نشانه‌های ذیل در فرد مقابل مـتوجـه آن شوید که دچار یک رابطه ناسالم هستید یا خیر و در صورتی که متوجه وجود این علائم در زندگیتان شدید بلافاصله با مراجعه به یک مشاور در صدد اصلاح آن برآیید.
▪ حسادت می‌ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده‌تان را قطع می‌کند.
▪ معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم می‌گیرد.
▪ امر و نهی می‌کند.
▪ قول می‌دهد اما به آنها عمل نمی‌کند.
▪ نصیحت می‌کند اما خودش به آنها عمل نمی‌کند.
▪ به شما از روی ریاکاری، ترحم و مهربانی می‌کند.
▪ شما را در یک موقعیت «همیشه بازنده» قرار می‌دهد.
▪ انتقام‌جو، پرخاشگر و کینه‌جو بوده، رفتار باج‌خواهانه و تهدیدآمیزی دارد.
▪ دائما در صدد تغییردادن شما بوده و در صـورتی که تمایلی به تغییر نداشته باشیـد، به شما حمله‌ور می‌شود اما در مقابل، خود تمایلی به تغییر ندارد.
▪ با شما بدرفتاری جسمانی و کلامی می‌کند.
▪ در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.
▪ از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیرمستقیم و کنایه‌آمیز پاسخ می‌دهد.
▪ شما را مکررا تحقیر کرده و بازی می‌دهد.
▪ از دستیابی شما به ضروریات و نـیـازهـایـتـان مـمـانـعـت می‌ورزد (مـانند پول و یا تفریحات).

روزنامه تهران امروز
ویرایش و تلخیص:آکاایران