آکاایران: سادیسم یا تمایل به آزاررسانی در طبقه بندی موسوم به «دی. اس. ام. سه» به عنوان اختلال شناخته می شد، ولی از زمان انتشار طبقه بندی «دی. اس. ام. چهار» از آن به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام برده می شود.

بیماری سادیسم

آکاایران: سادیسم یک اختلال رفتاری است رفتار باطل،  و اهانت آمیز نسبت به مردم دیگر . تا به امروز، علت دقیق سادیسم شناخته شده نیست.سادیسم   لذت بردن از دیدن  درد و ناراحتی دیگران است.  افراد دارای شخصیت سادیستی رفتار ظالمانه ای دارند که به کرار در رفتار آنها دیده میشود. سادیسم می توانید شامل ا ظلم و ستم عاطفی،  با استفاده از ترس، و اشتغال ذهنی با خشونت همراه است. سادیسم یا دیگرآزاری عبارت است از علاقه به آزار رساندن دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود.

در اواخر قرن 18 در فرانسه نویسنده ای به نام مارکی دوساد در نوشته های خود ویژگی شخصیت این گونه افراد را بیان کرده بود. اصطلاح “سادیسم” را از نام “دوساد” گرفته اند. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می برند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز می دهند.

سادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد. شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه شده است. کسانی که از سادیسم و ناهنجاریهای جنسی رنج می بردند در زندگی خود انواع شکستها را تجربه میکنند و بدلیل داشتن افکاری پریشان که صرفاً آب و رنگی جنسی دارد به خود و جامعه ای که در آن حضور دارند صدمات جبران ناپذیری می زنند.

برخی از اقداماتی که میتوان برای درمان انجام داد:

• زدودن افکار نامعقول جنسی، کنترل و پالایش تصورات ذهنی.
• مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی.
• ازدواج هوشمندانه و زندگی عاشقانه.
• ورزش.
• شرکت در فعالیتهای سالم اجتماعی.
• ارتباط با خدا و روی آوردن به معنویات.
برقراری ارتباط با افراد سالم و یافتن دوستان مفید.
خویشتن داری.


گرداوری: بخش خانواده آکاایران