به گزارش مجله مراحم و به نقل از پرسپکتیو هایر، حالت چشمان افراد با یکدیگر متفاوت است و در واقع کلیدی برای یافتن شخصیت آنها محسوب می شود. در این مطلب حالت های مختلف چشم و شخصیت های متفاوت افراد براساس آن معرفی می شوند.

۱-افراد با چشمان بزرگ و نگاه کودکانه، افرادی پذیرنده هستند. چشمان بزرگ همچنین بیانگر خلاقیت و احساسات تند و گرم است.

آکاایران: شخصیت شناسی آدمها از روی مدل چشم ها – مجله مراحم

۲-افراد دارای چشمان کوچک و باریک بسیار دقیق و باهوش بوده و ترجیح می دهند تنها باشند.

the character of the people of the models eyes

۳-چشمان گرد حاکی از افرادی خلاق و خیال پرداز است. آنان دمدمی مزاج و  بداخلاق هستند.

شخصیت شناسی آدمها از روی مدل چشم ها – مجله مراحم -آکا(تصویر)حالت چشم شخصیت

۴-چشم بادامی ها نیز محتاط و مهربان هستند. این افراد زندگی متعادل داشته و مثبت اندیشند.

روانشناسی

۵- همچنین چشمان نزدیک به یکدیگر نشان می دهد فرد مورد نظر فردی سنتی و مقاوم در برابر تغییرات است. این فرد منضبط و دقیق است.

شخصیت شناسی با چشم

۶- افراد با چشمان دور از یکدیگر افرادی قابل انعطاف و بی پروا هستند.

شخصیت شناسی

۷- چشمان گود هم نمایانگر رمانتیک بودن و خوش بین بودن است.

the character of the people of the models eyes

۸- چشمان برجسته نشان می دهد فردی حساس، دوست داشتنی و دارای طبیعت نگران در مقابل شماست.

شخصیت شناسی آدمها از روی مدل چشم ها – مجله مراحم -آکا(تصویر)حالت چشم شخصیت

۹- همچنین افراد با چشمان اریب به سمت پایین افرادی مطیع و بدبین هستند. آنان به راحتی دوست پیدا می کنند و دوستی آنان نیز طولانی مدت است.

روانشناسی

۱۰- چشمان اریب به سمت بالا هم نشان می دهد فرد مورد نظر خوش بین، جاه طلب و بذله گو است.

شخصیت شناسی با چشم

۱۱- افراد با پلک های افتاده نیز افرادی کمک کننده و بشاش هستند. این افراد به سختی می توانند از خود دفاع کنند.

شخصیت شناسی

منبع :