یک روز کاری بدون استرس خواهید داشت اگر ...  ( قسمتچهارم )

46- اهداف واقع گرایانه داشته باشید ،  از شکست زیاد وعدم موفقیت برای رسیدن به هدف دچار استرس نشوید .

47- به یکی از همکاران خود بگویید هنگامی که کار ضروری دارید تلفن های شما را ثبت کند .

48- ما بین هر ساعت کاری خود پنج دقیقه فرصت استراحت به خود بدهید .

49- در لیست کاری خود روی کارهایی که انجام داده اید خط بکشید ، زیرا دیدن یک لیست مچاله شده باعث احساس رضایت خاطر شما می شود.

50 – به مردم اطلاعات غیر ضروری ندهید .

51- پیغام هایی را که نیاز به پاسخ دارند نگه دارید  و سپس  به آنها رسیدگی کنید .

52- دورنگار و نامه های مورد نیاز را در اولین ساعات کاری بنویسید . زیرا مهارت های  ارتباطی در هنگام خستگی کاهش می یابد .

53- مشکلات خود را نادیده نگیرید و در صورت زیاد شدن ، آنها را بشناسید .

54- از افراد و موقعیت هایی که باعث می شوند کاری را که دوست  ندارید انجام دهید ، دوری کنید.

55- ورزش کنید . ورزش راه حل آسان و مؤثری است برای تخلیه هیجاناتی مانند خشم ، ترس و ...

56- هرگز به خود دروغ نگویید ، با دلایل موجه از پذیرش یک کار شانه خالی کنید .

57- سعی کنید در لحظات  بحرانی تصمیم مهم نگیرید .

58- روزانه ورزش یوگا یا ورزش مشابهی انجام دهید تا به آسوده سازی شما کمک  کند .

59- به همکارانی که تحت استرس هستند کمک کنید تا بهتر بتوانند وقت خود را تنظیم کنند .

60-  در صورتی که می توانید ، پیشنهاد کمک کنید .

منبع : tebyan.net