برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید
 
شما برای هدفهای مختلف نیاز به لیستهای متفاوتی دارید. برای تمامی کارها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود باید لیستی نهیه کنید و بر اساس زمان آنها را مرتب نمائیدو در هر زمان که نیاز باشد اهداف جدید را به آن اضافه نمائید.
اولین و مهمترین کاری که باید برای انجام هر کار بزرگ انجام دهیم این است که آن هدف مشخص را به قسمتهای مختلف ( اهداف کوچکتر ) تقسیم کنیم تا بتوانیم با برنامه ریزی صحیح به آن هدف نهایی برسیم. باید توجه داشت که :فکر کردن و برنامه ریزی کردن به خودی خود توانایی های ذهنی شما را شکوفا می کندو انرژی های جسمی شما را افزایش میدهد یکی از بزرگان می گوید : وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی باعث همه شکستهاست. اساسی ترین اهداف شما در کار :در برابر نیروهای جسمی ، عاطفی و ذهنی که به کار می گیرید بیشترین بازده ها را بدست آورید...

● خبر خوب:
هر دقیقه وقتی که صرف برنامه ریزی می کنید معادل ۱۰ دقیقه وقت در حین انجام کار صرفه جوئی می شود.
هر روز برنامه ریزی روزانه ۱۰-۱۲ دقیقه وقت می خواهد و با این فرمول ۱۰۰-۱۲۰ دقیقه صرفه جوئی در وقت می شود.
فرمول معروفی به نام ۶ پی می گوید:
ـ برنامه ریزی قبلی مناسب مانع عملکرد ضعیف می شود.
ـ برنامه ریزی در کردن در زمان خیلی ساده است تنها به دو چیز نیاز دارد : کاغذ و خودکار
ـ اولین اقدام برای این کار : لیست کردن تمام کارها بر اساس لیست انجام شود وقتی کار جدیدی پیش می آید قبل از ـ انجام آن به لیست لضافه کنید.
ـ از همان روز اول که انجام کارها بر اساس لیست انجام میدهید (الببته برای همیشه ) بازدهی شما ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند. لیست کارهای روز بعد را شب قبل تهیه کنید و لبت بعد از اتمام کارهای روزانه تهیه کنید.
● ترتیب نوشتن کارها :
ـ ابتدا کارهاای عقب مانده روز قبل و سپس کارهایی که باید روز بعد انجام دهید وارد کنید.
نوشتن کارهای روز بعد از شب قبل= فعال شدن ذهن ناخودآگاه شما در هنگام خواب . اغلب مواقع هنگامی که از خواب بیدار می شوید ایده هایی دارید که با استفتده از آنها می توانید کارهایتان را بهتر و سریعتر انجام دهید.
ـ دوم: شما به یک لیست ماهیانه نیاز دارید که در آن اهدافی که باید در طول یک ماه به آها بپردازید را یادداشت کنید.
ـ سوم :یک لیست هفتگی هم باید داشته باشید که در آن تمامی کارها و اهداف هفته آینده در آن ثبت شده باشد و آن کارها را باید از لیست مااهیانه برداشت نمائید.
این شیوه زمتنبندی به دلیل اینکه نظام مند است به شما کمک می کند که بهروری شما در انجام کارها به صورت چشمگیری افزایش یابد.
در آخر کارها و وظایف روزانه را تنظیم می کنیم که از لیستهای ماهیانه و هفتگی ما برداشته می شود.
در کنار هر کاری که در طول روز و بر طبق لیست انجام می دهید یک علامت تیک بگذارید با این کار و با دیدن کارهایی که انجام شده است اعتماد به نفس و عزت به نفس شما افزایش می یابد و شما تمام کارها را با اعتماد به نفس قویتری پیش خواهید رفت.
● و حالا تمرین عملی:
از همین امروز تهیه برنامه روزانه ، هفتگی و ماهیانه را شروع کنید. یک دفترچه یا یک برگ کاغذ بردارید و همه کارهایی را که باید در بیست وچهار ساعت آینده انجام دهید یادداشت کنید. اگر ایده جدیدی در آینده به ذهنتان می رسد ، آنها را هم به لیست اضافه کنید یادتان باشد که تمام پروژه ها را بنویسید و زمان را برای آنها تعیین کنید و آنها را اولویت بندب نمائید.
روی کاغذ فکر کنید ! همیشه از روی لیست کار کنید. به این ترتیب حتی خودتان نیز متحیر خواهید شد که چقدر کارایی شما افزایش یافته است 
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران