آکاایران: در این پست نمونه ای از مدل آرایش های ساده ، تابستانی ، براق و مدل آرایش لب از میکاپ آرتیست Sophia Claire رو قرار دادیم

آکاایران: مدل آرایش های تابستانی

مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی

مدل آرایش تابستانه

مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی

مدل آرایش غلیظ

مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی

مدل آرایش ساده

مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی

مدل آرایش براق

مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی
مدل آرایش های تابستانیمدل آرایش های تابستانی

.

منبع : cafemod.ir