خانوادهآرایشآموزش قدم به قدم طراحی حنا
,آموزش قدم به قدم طراحی حنا, آموزش طراحی حنا, آموزش قدم به قدم نقش حنا
1-قدم اول: با قرار دادن یک نقطه در مرکز کف دست خود، شروع کنید.

آکاایران: آموزش قدم به قدم طراحی حنا

آکاایران: 2-قدم دوم: دو دایره متمرکز در اطراف نقطه ایجاد کنید. 3-قدم سوم: بین دو حلقه مارپیچ ایجاد کنید. 4-قدم چهارم: حلقه های برابر در اطراف مارپیچ ها ایجاد کنید. 5-قدم پنجم: دو پیچ خوردگی یا خط...

 آموزش نقش حنا
 

 

2-قدم دوم: دو دایره متمرکز در اطراف نقطه ایجاد کنید.

 آموزش قدم به قدم نقش حنا

  

3-قدم سوم: بین دو حلقه مارپیچ ایجاد کنید.

 آموزش طراحی حنا

  

4-قدم چهارم: حلقه های برابر در اطراف مارپیچ ها ایجاد کنید.

آموزش قدم به قدم طراحی حناآموزش قدم به قدم طراحی حنا

  

5-قدم پنجم: دو پیچ خوردگی یا خط منحنی بکشید.

 نقش حنا عربی

  

6-قدم ششم: همانند شکل نشان داده شده این قسمت را تکمیل کنید.

 نقش حنا عروس

  

7-قدم هفتم: ساقه ی اشکی شکل را به صورت نشان داده شده اضافه کنید.

 طرح حنا عروس

  

8-قدم هشتم: در قسمت بند انگشتتان دو خط رسم کنید.

 طرح حنا ساده

  

9-قدم نهم: زیر خط پایینی بند انگشتتان به صورتی که نشان داده شده، شروع به کشیدن یک گل کنید.

 آموزش حنا

  

10-قدم دهم: دو نقطه در بالای گل قرار دهید و سپس یک ساقه اشکی به صورتی که در شکل نشان داده شده بکشید.

 آموزش طراحی حنا روی دست

  

11-قدم یازدهم: درسمت دیگر خط روی انگشت، یک مارپیچ بکشید.

 آموزش نقش حنا

  

12-قدم دوازدهم: مطابق شکل روی مارپیچ شروع به کشیدن گلبرگ کنید.

 آموزش قدم به قدم نقش حنا

 

 

 آموزش طراحی حنا

.

منبع : arayeshgari.com

پربازدیدها
تبلیغات