آکاایران:  

دانشمندان برای شناسایی صورتهای دلپذیر نسبتهایی را برای ویژگی هایی که می‌توانند زیبایی را به صورت فرد ببخشند ارائه کذدند . دانشمندان دانشگاه تورنتو نسبتهای یک صورت دلپذیر و متناسب را محاسبه کردند و اعلام کردند که زیبایی صورت ارتباط زیادی با فاصله میان چشمهای انسان ، بینی و گوشهای او با یکدیگر دارند. بقیه در ادامه مطلب ...

در حالی که حد وسط خوانده شدن در مورد زیبایی یک صورت معمولا یک تعارف به شمار می‌رود ، دانشمندان اعلام کردند اکثر صورتهایی که مردم آنها را حد وسط می‌دانند از نسبتهای طلایی فرمول آنها برخوردارند . به این دانشمندان برخی از خصوصیات در صورت هستند که با دلپذیر یا نا دلپذیر خوانده شدن آن در ارتباط مستقیم قرار دارند مثلا چشمهای درشت از نشانه های زیبایی شناخته می‌شود با این حال محاسبات نوین نشان می‌دهد ساختار صورت با قوه درک انسان از آن ساختار نیز ارتباط نزدیکی دارد .

 
 

 

 

دانشمندان در ابتدا از تعدادی از دانشجویان خواستند از میان تصاویر افرادی که خصوصیات صورت آنها تغییر پیدا کرده بود و تصاویری که صورتهای طبیعی را نشان می‌دادند، زیباترینها را انتخاب کنند. نتایج نشان داد تمامی دانشجویان تصاویری را انتخاب کردند که با نسبتهای محاسبه شده نوین همخوانی دارند.

 همچنین محاسبات نوین نشان می‌دهد که زمانیکه فاصله مردمک چشمهای فرد در حدود 46 درصد از  پهنای صورت در میان دو گوش او قرار گیرد فرد از صورتی جذاب برخوردار می باشد . نسبت دیگر زیبایی فاصله میان چشمها تا لب می باشد که باید یک سوم فاصله طولی صورت  از خط رویش مو تا چانه باشد .

منبع : بیتوته

.

منبع : banookade.ir