آکاایران: التهاب یا حساسیت پوستی به رنگ های مورداستفاده یکی از اولین علائم واکنش بدن به جسم خارجی یعنی رنگ مورد استفادهدر تاتوست. حساسیت یا آلرژی، اگر چه واکنش طبیعی سیستم ایمنی بدن به مادهای خارجی بوده و تا چند روز پس از تاتو عادی است، اما اگر خود به خود رفعنشود، مشکلات جدی به دنبال خواهد داشت

حساسیت، ابتدا با تورم خفیف آغاز وسپس شدید شده و با خارش، جوش های ریز در محل(عفونی یا غیرعفونی) و بروز تبدر محلتاتوهمراه می شود و به کهیر منتهی می شود. اگر درمان تا این مرحله پاسخگونبوده و علائم ذکر شده مخصوصاً کهیر درمان نشود، منجر به " آنافیلاکسی" یاهمان "حساسیت شدید بدن" با علائمی چون تنگی نفس، رنگ پریدگی و کولاپس (رویهم خوابیدن و جمع شدن عروق) می شود.

از دیگر مشکلات و بیماری های ایجاد شدهدر بدن به دلیل تاتوی آلوده و نامناسب می توان به عفونت و آب کشیدگی محلتاتو در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی پس از تاتو، زخم (Scar)، ابتلا بهبیماری هایی چون هپاتیت B ، هپاتیت C ، سل، کزاز و ایدز (AIDS) اشاره کرد.


مهم ترین نکته در ارتباط با تاتو


رعایتنکات بهداشتی در حین کار و پس از آن مهم ترین مساله می باشد. واکنش هایآلرژیک یا حساسیتی نسبت به رنگ مورد استفاده یا سوزن، نه فقط در روزهایابتدایی، بلکه گاهی تا مدت ها پس از تاتو کردن همراه شخص خواهد بود. مخصوصاً اگر از رنگ قرمز استفاده شود، این حساسیت شدیدتر و جدی تر است. عفونت های مختلف ممکن است تنها به صورت درد و تورم و یا عفونت های چرکیبروز کرده و ترشحاتی از محل تاتو خارج شود.

زخم (Scar) یکی از مشکلات شایع، مخصوصاًدر صورت بروز عفونت در محل یا استفاده از اشیای نوک تیز غیر از سوزنالکتریکی است. گذشته از این موارد، هپاتیت نوع  B،C  و  D، سیفلیس، ایدز،زگیل و تبخال از خطرناک ترین بیماری ها در اثر انجام تاتوی غیر بهداشتیاست.

سوزن الکتریکی، ضدعفونی نکردن پوست بدنقبل از شروع تاتو، دست های آلوده شخص تاتوکننده و... همگی عوامل مهمی درجهت انتقال بیماری های واگیردار از فردی به فرد دیگر است. اما در این بین "سوزن الکتریکی" مهم ترین عامل در انتقال بیماری است.
از آنجا که نظارتدقیقی بر نحوه عملکرد مراکز انجام تاتو موجود نیست، مسایل بهداشتی نیز بهراحتی نادیده گرفته می شوند، به ویژه عدم تعویض سوزن یکی از مهم ترین دلایلانتقال بیماری از فردی به فرد دیگر است.

علاوه بر تاتوی دایمی که در آن از رنگهای شیمیایی استفاده می شود، امروزه نوع دیگری از تاتو به نام "تاتوی هنایا مهندی" رایج شده که در آن تنها از رنگ های گیاهی به جای رنگ های شیمیاییاستفاده می شود. اما به دلیل عدم اطمینان از گیاهی بودن رنگ ها، این نوعتاتو توسط FDA  یا "سازمان بین المللی غذا و دارو" ممنوع اعلام شده است.

به عقیده بسیاری از پزشکان و روانشناسانافرادی که فقط برای تزیین و زیبایی دست به تاتو زده و به اصطلاح تاتویدکوراتیو(تزئینی) انجام می دهند، افرادی تنوع طلب بوده و از این رو دایماًدر حال تغییر رنگ یا مدل تاتوی خود و یا از بین بردن نقوش قبلی و تاتویجدید هستند.


از بین بردن تاتو


پزشکان با استفادهاز سه روش لیزر، جراحی و لایه برداری پوست (dermabrasion) اقدام به از بینبردن تاتو می کنند. اگرچه این روش ها برای از بین بردن تاتوهای درمانی، درصورت بروز اشکال نیز استفاده می شوند، اما اغلب در از بین بردن تاتوهایدکوراتیو(تزئینی) کاربرد دارند.

لیزر، جدیدترین روش درمانی برای از بینبردن نقوش تاتو شده در سطح بدن است. جراحی، برای انواع کوچک تاتو استفادهشده و برای انواع بزرگ و بسیار رنگی کاربرد ندارد.

لایه برداری از پوست (dermabrasion) نیز برای تاتوهای سطحی کاربرد داشته و راهی برای از بین بردن این نوع تاتوهاست.

علاوه برآن می توان از روش هایی چون کوتریزاسیون و پیوند پوست برای از بین بردن تاتو استفاده کرد.

بسیاری از روش های مورد استفاده در ازبین بردن تاتو که در جوامع غربی رایج است، در ایران نیز کاربرد داشته وپزشکان ایرانی نیز به این روش ها آگاه هستند.

"لیزر" بهترین روش برای از بین بردنتاتو، با حداقل عوارض جانبی است. این روش به خصوص در تاتوهای وسیع و رنگیبسیار مناسب است. اما نکته مهم، توجه به "نوع لیزر" انتخابی برای از بینبردن رنگ های مختلف تاتو است. در واقع هر نوع لیزر مخصوص از بین بردن یک،دو یا چند رنگ خاص بوده و بر رنگ های دیگر بی اثر است. نکته دیگر، توجه بهرنگ است. رنگ قرمز، زرد و سبز به سختی و دیرتر از رنگ های دیگر و رنگ هایمشکی و آبی سریع تر و بهتر از بقیه رنگ ها به درمان پاسخ داده و محو میشوند و در نهایت این که عمق تاتو نیز بسیار مهم است. به طوری که هر چه عمقتاتو بیشتر باشد، نیاز به اشعه برای درمان بیشتر است. با این همه درمان ومحو کامل تاتو امکان پذیر نبوده و برای از بین بردن آن به جلسات متعدد لیزردرمانی نیاز است که بی شک هزینه فراوانی را نیز در برخواهد داشت.


خود درمانی ها و عوارض ناشی از آن ها


متأسفانهبرخی برای از بین بردن تاتو به جای مراجعه به پزشک، از روش های کاملاً غیربهداشتی و یا شاید غیرانسانی مثل استفاده از سیگار داغ یا جسم داغ استفادهمی کنند! که این روش ها نه تنها تاتو را از بین نمی برند، بلکه عاملی برایایجاد زخم، سوختگی دایمی در محل، عفونت و... به شمار می روند.

خود درمانی های اینچنینی فقط بر مشکلاتشخص افزوده و او را با وضعی نامساعد روانه بیمارستان می کند. در 90 درصدموارد درمانی برای این بیماران وجود نداشته و اثر زخم ناشی از تماس جسم داغیا سیگار با محل تاتو، تا پایان عمر باقی می ماند که شاید این، کمترینعارضه این خود درمانی ها باشد.

شاید اگر تاتو کردن در ایران نیز مانندجوامع غربی به عنوان راهی برای درمان نقایص افراد نیازمند مطرح شده و به آناز منظری دیگر نگریسته شود، پیشرفت های چشمگیری نیز از طریق علمی در اینروش درمانی ایجاد گردد.

پزشکان آمریکایی اخیراًبرای درمان نقایص ابرو، روش جدیدی ارایه کرده اند که در آن ابتدا محل موردنظر(ابرو) با تاتو مشخص شده و به اصطلاح "خط ابرو" برای فرد ایجاد می شود وچهار هفته پس از این مرحله در محل خط ابرو، جوانه مو کاشته و با رشد جوانههای مو و ایجاد مو در خط ابرو، ابرو کاملاً ترمیم می شود.

.

منبع : banookade.ir