آکاایران: مدل رنگ مو نوین | hair color

از جایی که سفید ترین موها را دارد شروع کنید . رنگی با یک درجه تیره از رنگ مورد نظر تان استفاده کنید. به خاطر نبود رنگ در تارهای مو رنگی که می گذارید روشن تر به نظر می رسد.

آکاایران: مدل رنگ مو نوین | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

موی رنگ شده ( موی زرد کمرنگ )

رنگدانه های طلایی یا قرمز یا کم دارد یا اصلا ندارد. بیاد داشته باشید هایلایت ها از رنگ هایی با تون های گرم ایجاد می شوند.

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

مویی که سریعا در حال سفید شدن است

مطالب خواندنی

رنگ موهای نوین 2018 ، رنگ موهای مجلسی 97

استفاده از رنگ های روشن تر رنگ مطلوب تری خواهد داد چرا که موهای سفیدی که دوباره رشد کرده و با موهای رنگ کرده مخلوط می شوند کمتر مشخص می شوند.

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

نرم کردن موی سفید

اگر موهای سفید شما خیلی زبر و مقاوم در برابر رنگ باشد شاید لازم باشد که قبل از رنگ کردن آنها را نرم کرد. به راهنمایی های سازندگان رنگها توجه کرده و همیشه قبل از گذاشتن رنگ موهایتان را خشک نمایید. رنگی که بر روی موی خیس یا مرطوب گذاشته شده باشد رقیق شده و نتیجه رنگ رضایت بخش نخواهد بود .

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

موهای سفید مقاوم حاشیه سر

اول این منطقه و این موها باید رنگ شوند و پس از اتمام رنگ کردن دوباره باید رنگ شوند. احتمالا یک تون تیره تر باید به این ناحیه و موهایش زده شود.

مطالب خواندنی

12 رنگ مو سال 2018

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

پوشاندن رگه های سفید طبیعی در موها

از یک تون تیره تر از رنگ طبیعی استفاده نمایید و مدت زمان رنگ کردن را هم افزایش دهید.

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

یک زمینه سبز بر موی سفید یا زرد کمرنگ

اضافه کردن مقدار کمی رنگ قرمز یا طلایی رنگ سبز را از بین خواهد برد.

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

نارنجی آتشین در موهایی که از قبل روشن شده اند

هنگامی که رنگ موی شما به اندازه کافی تیره نباشد این رنگ در موهایتان ایجاد می شود. رنگ شما باید از درجه رنگ موی شما تیره تر و یا هم رنگ موی شما باشد.

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

مدل رنگ مو نوین

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

مدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبیمدل رنگ مو جدید | مدل رنگ مو زیتون | مدل رنگ و مش | رنگ مو ترکیبی

رنگ مو سال 96

رنگ مو فاقد دکلرهرنگ مو ترکیبیرنگ مو سال 2017رنگ موی سال2017رنگ موی سال96مدل رنگ مومدل رنگ مو جدیدمدل رنگ مو زیتون
.

منبع : bijame.com