آکاایران: زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

ابروان شما مانند قابی برای چشمانتان هستند و می توانند تغییر شگفت انگیزی در ظاهر شما ایجاد کنند. اغراق نیست اگر بگوییم که شکل ابرو می تواند به ظاهر شما جلوه دهد یا جلوه آن را از بین ببرد. اما آیا می دانید که زیباترین ابروها متعلق به چه کسانی است؟ در این مطلب برخی از ستارگان هالیوود که زیباترین ابروها را دارند، به شما معرفی می کنیم.

۱. لیلی کالینز

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲. کیرا نایتلی

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳. سوفیا ورگارا

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۴. کلویی مورتز

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۵. جسیکا براون فیندلی

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۶. مگان فاکس

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۷. جایمی کینگ

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۸. ریتا اورا

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۹. کری مولیگان

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۰. آنجلینا جولی

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۱. آلیشا دیکسون

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۲. تندی نیوتون

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۳. دیانه کروگر

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۴. جسیکا آلبا

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۵. کیت بکینسیل

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۶. اما واتسون

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۷. ادل

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۸. پنه لوپه کروز

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۱۹. ناتالی پورتمن

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۰. بلیک لیولی

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۱. الیویا پالرمو

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۲. شارلیز ترون

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۳. کریستن استوارت

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۴. کیرستن دانست

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۵. گوئینت پالترو

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۶. کارا دلوین

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۷. کیم کارداشیان

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۸. جنیفر کانلی

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۲۹. بیانسه

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳۰. سارا هایلند

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳۱. دیوید بکهام

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳۲. رابرت پتینسون

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳۳. برد پیت

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

۳۴. جان هام

زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود زیباترین مدل های ابرو میان ستارگان هالیوود

ل

.

منبع : nasimnaz.ir