آکاایران: بلندی موهای زاید و تضعیف موهای سالم بدن

آکاایران: بلندی موهای زاید و تضعیف موهای سالم

هرچقدر، بلندی موها و تعداد آنها بر بدن بیشتر باشد، همچنان غذای بیشتری را می طلبد، و حتی در هیکل شخص نیز اثر می گذارد. خانم هایی که دارای موهای خیلی بلند می باشند

غالباً لاغر هستند، و کمتر دیده می شودکه خانم های دارای موهای بلند، چاق باشند، و اگر به ندرت چنین حالتی دیده شود، پاسخ ما این است : که اگر موهای کوتاه تری داشتند چاق تر بودند.

حتی برای ایجاد لاغری، خانم ها می توانند از سیستم داشتن موهای بلند پیروی کنند، و هرچند بتوانند موهای خود را بلند نمایند، تا در لاغر شدنشان اثر گذارد.

بعضی از از موهای بدن حالت استاندارد طبیعی دارند و همیشگی هستند و اندازه برخی از آنها تغییر نمی کند، مانند موهای مژه، و برخی دیگر قدری رشد کرده، سپس ثابت می مانند

مثل موها ابرو، دست، پا و سینه، اما بعضی از آنها رشد و نمو نامحدودی دارند، که موهای سر در زمره این دسته هستند، موهای دیگری نیز در اندام آدمی بوجود می آید، که به نام موهای زائد نامیده می شوند، نظیر موهای زهار.

چون موهای مژه، ابرو، دست، پا و سینه حالت طبیعی از نظر رشد طولی دارند، راجع به آنها ضرورتی نمی بینیم که به بحث خود ادامه دهیم، و بحث ما بیشتر در مورد موهایی که رشد نامحدود دارند، مانند موهای سر و موهای زائد بدنی خواهد بود.

خرد آدمی حکم میکند، که در مباحث اساسی، حتی مسائل اجتماعی، آنچه که عمده و اصل است، مورد نظر و توجه قرار گیرد، و این رسم از قدیم الایام نزد حکماء و دانشمندان ساری و جاری بوده،

و همیشه فروعات را تابع اصل و یا فدای اصل می نمودند ما نیز به پیروی از همین سنت خردگرایانه، فروعات را کنار نهاده و به مسائل اساسی و عمده از لحاظ موضوع مورد بحث می پردازیم.

یکی از مسائل اصلی و حیاتی برای موها، که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع موهای زائد می باشد، که باید همیشه و در همه حال در کوتاهترین حد طبیعی خود نگهداشت،

زیرا اگر بلندتر از حد طبیعی خود باشند، غذای بیشتر خواهند طلبید، و مصرف غذای بیشتر، کسری غذایی برای موهایی که از لحاظ سلامت و زیبایی آدمی حائز اهمیت بیشتری است، پیش خواهد آورد.

از آنجائکه موهای سر آقایان نسبت به موهای سر خانمها از قدرت کمتری برخوردارند، و اقتضا می کند که موهای سر مردان حد و اندازه معینی داشته باشد

و حق طبیعی خانمهاست، که نسبت به آقایان موهای بلندتری نگه دارند و به مفهوم دیگر اگر کوتاهی موی سر آقایان تابع شرایط منطقی باشد،

مشکلی از نظر ریزش بی رویه موها از این نظر در بین نخواهد بود، لیکن چنانچه حد اعتدال در اندازه بلندی موها به ویژه در مورد آقایان رعایت نگردد، بعدها جبران آن امکان پذیر نخواهد بود.

ولی بانوان چون دارای ریشه های قدرتمند مویی هستند، به اتکای استحکام طبیعی آنها می توانندف موهای خود را بلندتر نگاه دارند،

فقط باید به این نکته حساس توجه دارا باشند، که بلندی موهای زائد، ضعف موهای سر را به دنبال خواهد داشت، و کسانیکه نسبت به دیگران مبتلا به ریزش مو هستند،

باید در نظر دارا باشند، که اولاً موهای زائد را در کوتاهترین حد خود و ثانیاً موهای سر را تاحدی کوتاه نگهدارند، مخصوصاً موهای بالای سر بایستی مشمول این توصیه قرار گیرد.

همواره باید به خاطر داشت، که بلندی موهای زاید مساوی است با کم غذایی موهای لازم.

نتیجه بی توجهی به مطالب مورد بحث در این مقال، جز ریزش تدریجی موهای سر و سر انجام کم مویی و طاسی حاصل دیگری نخواهد داشت.

.

منبع : mihantaz.com