آکاایران: چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۱ :

موهایتان را شانه زده و در صورت امکان اتو کنید تا بافت آسانتری داشته باشید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۲ :

موهای بالای سرتان را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. اگر برای جلوی موهایتان برنامه ای ندارید از بالاترین قسمت سرتان موها را بگیرید و در غیر این صورت از کمی پایین تر.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی۳:

برای داشتن یک بافت محکم ابتدا قسمت راست را بگیرید و از زیر رشته ی مرکزی عبور دهید و به وسط ببرید ( مطابق تصویر زیر)

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۴ :

حال رشته موی سمت چپ را بگیرید و از زیر مرکزی عبورش دهید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۵ :

این کار را یک بار دیگر مطابق تصویر انجام دهید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۶ :

اکنون وقت آن رسیده که از اطراف مو اضافه کنید. مانند بافت فرانسوی از هر طرف یک رشته مو به بیرونی ترین رشته موی بافت اضافه کرده و به مرکز می برید، با این تفاوت که به جای اینکه از رو عبورش دهید از زیر عبور می دهید.

این کار را یک بار از سمت راست موهایتان و بار دیگر از سمت چپ موهایتان انجام دهید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم
چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۷ :

وقتی که دیگر مویی برای اضافه کردن نمانده بود و بافت به گردنتان رسیده اکنون سه رشته موی باقی مانده را به صورت ساده تا انتها ببافید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم
چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

مرحله ی ۸ :

انتهای موهایتان را با دو عدد چهل گیس محکم ببندید.

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم

چگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیمچگونه می توانیم موهایمان را فرانسوی معکوس ببافیم
ترجمه شده توسط الهام صاحبی

منبع : blog.ae

می توانید عکس ها و فیلم های آموزش بافت و شینیون مو  را در دسته بندی مدل مو و ابرو دنبال کنید.

این پست مشکل شما را حل کرد ؟
بله۰
خیر۰

.

منبع : charekar.com