چگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیمچگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیم


آکاایران: ۱- این وسایل را آماده کنید: فرمژه، سشوار، کرم پودر و ریمل.

چگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیمچگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیم


۲- سشوار را روشن کنید؛ فرمژه تان را به مدت ۳ ثانیه با آن گرم کنید.

چگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیمچگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیم


۳- فر کردن مژه ها با فرمژه گرم، آن ها را بهتر فر می کند.

چگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیمچگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیم

۴- برای حجم دادن به مژه ها قبل از زدن ریمل، کمی کرم پودر را با برس

روی مژه هایتان بزنید. این کار به مژه هایتان حجم خواهد داد.

چگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیمچگونه می توانیم به مژه هایمان حجم دهیم


۵- ریمل انتخابی تان را بزنید.

نکات و هشدارها:

  • مطمئن شوید که کرم پودرِ روی برس به اندازه باشد، تا مقدار آن روی مژه هایتان زیاد نشود.
  • از ریمل حجم دهنده استفاده کنید.
  • برای اینکه فرمژه خیلی داغ نشود، از حرارت کم سشوار استفاده کنید.
  • اجازه ندهید که فرمژه خیلی داغ شود.
  • مراقب باشید که کرم پودر وارد چشم تان نشود.
این پست مشکل شما را حل کرد ؟
بله۰
خیر۰

.

منبع : charekar.com