آکاایران: چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)

مرحله ی ۱ : موهای خود را جمع نمایید و با یک کش چهل گیس ببندید. (در صورتی که حرفه ای هستید نیازی به بستن این کش نیست )

چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۲: موهای خود را به دو قسمت تقسیم نمایید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۳: با بخش راست شروع کنید، سپس یک لایه ی نازک از بخش بیرونی سمت چپ جدا نمایید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۴ : سپس بخشی که جدا کرده اید را روی رشته موی سمت راستی بگذارید. در واقع همیشه شما ۲ رشته مو را می بافید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۵: سپس یک لایه ی نازک از قسمت بیرونی رشته موی سمت راستی بگیرید و به روی رشته موی سمت چپ قرار بدید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)

چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۶ : این مراحل را تا انتها ادامه دهید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۷ : در آخر، انتهای بافت را با یک کش چهل گیس ببندید. سپس با دقت اولین کشی که به بالای موهای خود بسته بودید را قیچی نمایید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
مرحله ی ۸ : می توانید با دستتان کمی بافتتان را بکشید و مرتب تر نمایید.
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)چگونه می توانیم موهایمان را مدل تیغ ماهی ببافیم (به همراه عکس)
ترجمه شده توسط الهام صاحبی

منبع : بلاگ آ ای

این پست مشکل شما را حل کرد ؟
بله۰
خیر۰

.

منبع : charekar.com